Okres Skalica
SK 20 Ladislav Petržala SK 11 Jozef Hrnčirík

Náš kraj môže byť úspešný, máme na to všetky predpoklady.

Jozef Hrnčirík

Medzi kompetencie samosprávneho kraja patrí stredné školstvo.

Je potrebné, aby z našich škôl vychádzali študenti nielen plní vedomostí ale aj fyzicky zdatní.

Športom sa u študentov rozvíja osobnosť, upevňuje zdravie a zdravý životný štýl. Šport je užitočným prostriedkom trávenia voľného času mládeže.

Iste, nie každý má telesné predpoklady sa venovať športu na klubovej alebo až reprezentačnej úrovni.

Ale ak sa v našich školách objaví talentovaný športovec s nádejou na reprezentáciu, nemal by skončiť v zabudnutí len preto, že jeho rodičia nemajú dostatok zdrojov na výstroj či štartovné.

Z tohto dôvodu sa chcem pokúsiť skĺbiť štátne a súkromné zdroje na podporu športu v našich školách.

Šport
Ladislav Petržala

Správne sa rozhodovať v pozícii poslanca krajského zastupiteľstva vyžaduje schopnosť posúdiť kvalitu predložených podkladov a celkovo sa vyznať vo veci.

Ale to najdôležitejšie je chcieť byť poslancom pre voličov, pre národ. Ten, kto kandiduje s takýmto úmyslom, ten sa nenechá zlákať kradnúť.

Taký poslanec si naštuduje o prejednávanej problematike všetko čo sa dá, aby hlasoval v prospech kraja.

Ale ten, čo hľadí v prvom rade na osobný prospech, ten dobré rozhodnutie pre kraj spraviť nemôže. To ani nie je jeho cieľom.

Veľmi dobré výsledky Ing. Mgr. Mariana Kotlebu v Banskobystrickom kraji ukázali koľko peňazí sa v iných samosprávnych krajoch stráca.

V Banskobystrickom kraji sa zásada nekradnúť veľmi dôrazne vniesla do práce všetkých orgánov kraja. Vďaka tomu kraj znížil zadĺženosť, opravil množstvo ciest, zveľadil školy.

Náš Trnavský samosprávny kraj patrí k jedným z najzadĺženejších krajov na Slovensku.

Je potrebné tak znižovať dlh kraja, ako aj opravovať cesty či školy.

Nech je náš kraj miestom, kde naše deti budú chodiť do kvalitných stredných škôl po cestách bez jám.

Voľme zmenu, tak ako si ju pred 4 rokmi zvolili v Banskej Bystrici!

Stredná odborná škola strojnícka Cesta

Do kompetencie samosprávnych krajov patrí stredné školstvo. V Skalici je to napríklad Stredná odborná škola strojnícka.

Samosprávny kraj má povinnosť sa starať o cesty II. a III. triedy.

Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 1


Okres Senica

Prečo sa občania chystajú voliť kandidátov Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko?

Je veľa dôvodov prečo ísť k voľbám.

Ivan, dôchodca - Najväčší problém Slovenska je to, že politici kradnú. Keby oni nekradli, ako dobre by sa nám žilo. Ja verím, že kotlebovci kradnúť nebudú. Ale tu mám dupľovanú istotu. Lebo na nich polícia stále niečo hľadá a sleduje ich. Im ani nik úplatok neponúkne, lebo aj to je pri nich riskantné. Škoda, že polícia sa nevenuje ostatným politickým stranám takto, keby sa venovala, nekradli by, alebo aspoň teda menej.

Jozef Hrnčirík

Je to o hospodárení v kraji, keď si ničíme autá na rozbitých cestách II. a III. triedy.

Je to o stave správy vecí verejných, keď naši študenti chodia do škôl, ktoré by mohli byť aj v lepšom stave.

Ak sa peniaze v kraji nebudú rôznymi spôsobmi strácať, potom budú aj lepšie cesty a školy.

Zároveň môže občan vo voľbách do krajských samospráv potrestať tzv. systémové politické strany za príkoria, ktoré mu spôsobujú na celoslovenskej úrovni.

Potrestať ich za nesplnené sľuby, výšku životnej úrovne, za obmedzovanie slobody prejavu či za to pripravované "jadro". Je toho dosť čo majú na rováši.

Ak vo voľbách do VÚC zvíťazia pronárodne zmýšľajúci kandidáti, potom aj v tých "proeurópskych" stranách pochopia, že si musia všímať aj potreby slovenského občana a nielen sa poklonkovať Bruselu.

Ak by vo voľbách vďaka nízkej účasti voličov ich kandidáti bez problémov prešli, potom si to vyhodnotia tak, že národ je s nimi spokojný a nie je potrebné nič meniť.

Ale nič ich tak nevyvedie z miery ako zvolenie nás z Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko do krajského zastupiteľstva. Občania, čo s tým spravíme?

Jozef Hrnčirík

Martina, 26 r. - Voliť budem, ak sa mi podarí v tom čase prísť na Slovensko. Keby som mala normálne platenú prácu na Slovensku, nebola by som vonku. Kandidátov od Kotlebu budem voliť preto, lebo on je naozaj proti tejto vláde a chce zmenu. A tiež viem, ako je to s tou migráciou, tam kde som, tam si musím vonku dávať veľký pozor na seba.

Ivana, 33 r. - Nemám moc času ani neviem, kto kandiduje. Ledva stíham robotu a okolo detí lietať. Jasné, že volím kotlebovcov. Na truc, nech sa tí hore uvedomia, že aj my čo pracujeme sme ľudia.

Ján, robotník, 53 r. - Jasné, že idem voliť a volím len tých z Ľudovej strany. Lebo toto sa už nedá. V roku 1989 nám sľubovali, že sa budeme mať dobre ako na západe. A ako sa máme? A ešte hovorili potom, že aj keď je menej výplaty, ale že je sloboda. Bola sloboda. Teraz chodia policajti v kuklách zatvárať ľudí za to, že niečo napíšu na internet. Ani plat ako na západe nie je, ani tá sloboda. Preto budem voliť kotlebovcov a každý mi môže...

Júlia, robotníčka 29 r. - Volila som Kotlebu vlani a budem jeho ľudí aj teraz. Lebo oni nie sú žiadna pánska fajta ale ľudia ako ja. A iba človek čo pozná starosti nás pracujúcich na linkách, len ten vie, čo je to za život. Keď vidím tých ulízaných pánkov v televízii ako nás v kuse klamú a stále zle a zle na Kotlebu, ide ma od jedu roztrhnúť. Ja som sa už rozhodla a nik ma nepresvedčí inak.

Emil, 42 r. - Ja som SZČO a ako sa štát ku mne správa? Samé povinnosti a za všetko pokuty. Ja viem, že toto nie je vecou kraja ale ja nebudem voliť do kraja tých, ktorých kamaráti v Bratislave mi toto robia.

bilboard
Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 2
PIEŠŤANY — Náš okres, Mesačník aktuálno-spoločenského a politického diania, 1.10.2017, Reg. Číslo: EV 5260/15, Vydáva: Ladislav Nagy, Adama Trajana 4652/16, 921 01 Piešťany, E-mail: okreshc@centrum.sk, Tel.: +421 917 447278, Internetová verzia: www.pno.sk, Nepredajné, Ročník 3. Číslo 10. Október 2017