Okres Senica
SK 6 Mgr. Anna Hrabošová SK 21 Bc. Jaroslav Petrla

Náš kraj má význam a môže byť úspešný.

Bc. Jaroslav Petrla

Ako športový tréner a inštruktor poznám problémy, ktorým dnes čelí mladá generácia.

Štúdium na strednej škole je veľmi dôležitou etapou v živote mladého človeka.

Stredné školstvo patrí do kompetencie samosprávneho kraja.

Preto je povinnosťou krajskej samosprávy vytvoriť čo najlepšie podmienky pre pedagogický zbor, nepedagogických pracovníkov škôl a samozrejme pre študentov stredných škôl.

Snáď najdôležitejšou podmienkou je dostatok finančných zdrojov pre školy.

Ak bude kraj hospodáriť efektívne a jeho zdroje sa nebudú rozkrádať, tak sa nájde dosť peňazí aj na naše školy.

A my z Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko rozkrádať nebudeme!

Šport
Mgr. Anna Hrabošová

Vo svojej profesii pôrodná asistentka som pri ženách v ich najkrehkejšej fáze života.

Záleží mi na osude Slovenska, preto beriem na seba, okrem úlohy matky a manželky, aj úlohu aktivistky vo veciach verejných.

Pri správe vecí verejných sa vytráca zdravý rozum. Bujnie byrokracia, ktorá neslúži slušným občanom, ale korupčníkom. Občania už strácajú nádej na zmenu k lepšiemu.

Krajská samospráva spravuje cesty II. a III. triedy, stredné školy, domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb a zároveň má aj iné úlohy vo vzťahu k občanom.

Ak si má krajská samospráva svoje úlohy plniť, musí sa správne rozhodovať.

A základom správneho rozhodnutia je dobrý úmysel. Úmysel konať v prospech kraja bez akejkoľvek snahy o osobné obohatenie.

My z Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko nekradneme a nebudeme kradnúť!

Úrad samosprávneho kraja má niekoľko kompetencií vo vzťahu k poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti na území kraja.

Vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a lekární, kontroluje, koordinuje a usmerňuje ich činnosť. Koordinuje a kontroluje poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci.

Ako poslankyňa zastupiteľstva samosprávneho kraja by som sa prioritne venovala oblasti zdravotníctva, pretože v nej pôsobím už 33 rokov.

Obchodná akadémia Cesta od Brezovej

Do kompetencie samosprávnych krajov patrí stredné školstvo.

Samosprávny kraj má povinnosť sa starať o cesty II. a III. triedy.

Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 1


Okres Senica

Prečo sa občania chystajú voliť kandidátov Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko?

SK 27 Marek Tršo

Ivan, dôchodca - Najväčší problém Slovenska je to, že politici kradnú. Keby oni nekradli, ako dobre by sa nám žilo. Ja verím, že kotlebovci kradnúť nebudú. Ale tu mám dupľovanú istotu. Lebo na nich polícia stále niečo hľadá a sleduje ich. Im ani nik úplatok neponúkne, lebo aj to je pri nich riskantné. Škoda, že polícia sa nevenuje ostatným politickým stranám takto, keby sa venovala, nekradli by, alebo aspoň teda menej.

Marek Tršo

Ak je niekomu moje meno známe, tak je to hlavne vďaka futbalovému športu.

Ako hráč som pôsobil 9 rokov v zahraničí.

Dnes môžem porovnať, ktoré veci sú lepšie na Slovensku ako v zahraničí a kde je tomu naopak.

Problémom Slovenska je predovšetkým obrovská miera korupcie pri správe verejných zdrojov, rozkrádanie peňazí daňových poplatníkov.

Pre potreby občanov ich potom ostáva veľmi málo.

A tak tu máme rozbité cesty, chátrajúce školy a o úpadku športu ani nehovorím.

Už aj talenty z finančne priemerne zabezpečených rodín strácajú šancu sa rozvinúť.

A potom sa divíme, aké "výsledky" dosiahla reprezentácia na takých či iných majstrovstvách.

Ale šport nie je len ten súťažný. Má nenahraditeľnú zdravotnú a výchovnú úlohu u každého človeka, hlavne u mladých ľudí.

Ako poslanec by som chcel byť súčasťou zastupiteľstva, kde korupcia a kradnutie bude slovom neznámym.

Ak sa také podarí zvoliť, bude na cesty, na domovy dôchodcov, na stredné školy a aj šport v nich!

Preto voľme zmenu, voľme skutočnú opozíciu !

Martina, 26 r. - Voliť budem, ak sa mi podarí v tom čase prísť na Slovensko. Keby som mala normálne platenú prácu na Slovensku, nebola by som vonku. Kandidátov od Kotlebu budem voliť preto, lebo on je naozaj proti tejto vláde a chce zmenu. A tiež viem, ako je to s tou migráciou, tam kde som, tam si musím vonku dávať veľký pozor na seba.

Ivana, 33 r. - Nemám moc času ani neviem, kto kandiduje. Ledva stíham robotu a okolo detí lietať. Jasné, že volím kotlebovcov. Na truc, nech sa tí hore uvedomia, že aj my čo pracujeme sme ľudia.

Ján, robotník, 53 r. - Jasné, že idem voliť a volím len tých z Ľudovej strany. Lebo toto sa už nedá. V roku 1989 nám sľubovali, že sa budeme mať dobre ako na západe. A ako sa máme? A ešte hovorili potom, že aj keď je menej výplaty, ale že je sloboda. Bola sloboda. Teraz chodia policajti v kuklách zatvárať ľudí za to, že niečo napíšu na internet. Ani plat ako na západe nie je, ani tá sloboda. Preto budem voliť kotlebovcov a každý mi môže...

Júlia, robotníčka 29 r. - Volila som Kotlebu vlani a budem jeho ľudí aj teraz. Lebo oni nie sú žiadna pánska fajta ale ľudia ako ja. A iba človek čo pozná starosti nás pracujúcich na linkách, len ten vie, čo je to za život. Keď vidím tých ulízaných pánkov v televízii ako nás v kuse klamú a stále zle a zle na Kotlebu, ide ma od jedu roztrhnúť. Ja som sa už rozhodla a nik ma nepresvedčí inak.

Emil, 42 r. - Ja som SZČO a ako sa štát ku mne správa? Samé povinnosti a za všetko pokuty. Ja viem, že toto nie je vecou kraja ale ja nebudem voliť do kraja tých, ktorých kamaráti v Bratislave mi toto robia.

bilboard
Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 2
PIEŠŤANY — Náš okres, Mesačník aktuálno-spoločenského a politického diania, 1.10.2017, Reg. Číslo: EV 5260/15, Vydáva: Ladislav Nagy, Adama Trajana 4652/16, 921 01 Piešťany, E-mail: okreshc@centrum.sk, Tel.: +421 917 447278, Internetová verzia: www.pno.sk, Nepredajné, Ročník 3. Číslo 10. Október 2017