Okres Piešťany

Čo prinášajú a berú občanovi samosprávne kraje, prečo je dôležité prísť k voľbám.

Voľby v Nemecku, začiatok konca Angely Merkel.

Stano Drobný

Samosprávne kraje, nazvané ako vyššie územné celky (VÚC), vznikli v roku 2001. Prevzali na seba kompetencie, ktoré mala pred tým štátna správa.

Mnohí hovoria, že tým bola zbytočne vytvorená nová inštitúcia. Pôvodný stav, keď jedna štátna správa riešila všetko, pokladajú za efektívnejší.

Cieľom našej strany je tento stav zmeniť a spraviť zo samosprávnych krajov efektívnu zložku verejnej správy, ktorá bude bližšie k občanom.

Ak sa občanom podarí zvoliť si predsedu kraja a zastupiteľstvo z ľudí, ktorým je korupčné správanie cudzie, vtedy sa stane ich VÚC efektívnejšie než pôvodný model štátnej správy krajov.

Pretože všetci vieme ako neefektívne sa hospodári všade tam, kde má dosah súčasná vláda.

Ako sa peniaze z našich daní strácajú a "skutok sa nestal"...

Trnavský samosprávny kraj má na rok 2017 plánovaný rozpočet (príjmy) vo výške 113 miliónov Eur. V drvivej väčšine ide o peniaze daňových poplatníkov, získané z dane z príjmov fyzických osôb alebo transferom zo štátneho rozpočtu.

Pokiaľ zvolení zástupcovia neustrážia efektívnosť využitia finančných zdrojov kraja, potom si budú občania naďalej ničiť svoje autá na rozbitých cestách a naše deti budú chodiť do schátraných škôl s nízkou kvalitou výučby.

Šomraním "pri pive" sa problémy Slovenska nevyriešia. Je potrebné si v sobotu 4. 11. 2017 nájsť čas a zúčastniť sa volieb. Je čas ukázať tzv. štandardným politikom, že občania chcú zmenu!

Bc. Stanislav Drobný, predseda krajského klubu Trnava Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

Renáta Hartling Oravcová

Optimisti očakávali, že koniec Angely Merkel prinesú už tieto voľby.

Nestalo sa tak, ale aj tak Angela nemá dôvod na radosť. A to nielen pre ťažké straty poslaneckých miest.

Zostaviť vládu bude rovnaký problém ako na Slovensku. Aby ju zostavila, bude musieť vzniknúť koalícia, v ktorej niektoré zo strán budú musieť zradiť svojho voliča.

Potešil úspech neštandardných politických strán, ktoré získali vo voľbách viac ako 10 % poslaneckých miest. V niektorých častiach Saska sa dokonca stali víťazom volieb!

Tento úspech bol dosiahnutý aj napriek represiám štátnej moci, napriek zákazom ako aj policajnému prenasledovaniu a šikanovaniu ich členov.

Nemeckí občania sa začínajú prebúdzať a bolo už na čase!

A čo my 4. novembra 2017? Dáme svojej "Merkel", teda tým našim tzv. štandardným politikom tiež príučku?

Renáta Hartling Oravcová

Nemecko - zhromaždenie
Stredná odborná škola záhradnícka Krajinský most

Do kompetencie samosprávnych krajov patrí stredné školstvo. V Piešťanoch je to napríklad Stredná odborná škola záhradnícka.

Samosprávny kraj má povinnosť sa starať o cesty II. a III. triedy. A tak spravuje aj Krajinský most.

Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 1


TNK hlavička
SK 3 Ing. Martin Beluský, PhD. Pád dobrého anjela
Ing. Martin Beluský, PhD.

Mám 30 rokov, pochádzam z Piešťan a v súčasnosti pôsobím ako poslanec NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko.

V minulosti som pôsobil ako riaditeľ na úrade samosprávneho kraja a ako generálny riaditeľ na regionálnej správe ciest v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Tam som získal cenné skúsenosti o tom, ako je možné v rozsahu kompetencií VÚC zveľadiť samosprávny kraj.

V rámci Trnavského samosprávneho kraja by som sa chcel zamerať najmä na oblasť dopravy, teda ciest II. a III. triedy a prímestskej verejnej dopravy.

V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa nám podarilo znížiť prevádzkové náklady regionálnej správy ciest. Zmenou politiky nakupovania materiálov sme ušetrili nemalé finančné prostriedky, vďaka čomu sme mohli občanom poskytovať viac služieb. Napríklad lepšiu zimnú údržbu ciest.

Ak sa do krajského zastupiteľstva dostanú ľudia, ktorí kraj budú vnímať ako svoj a korupcia im bude cudzia, vtedy sa bude náš kraj rozvíjať!

Ďakujem za Vašu podporu.

DPH považujem za veľmi nešťastnú formu dane, pretože umožňuje podvádzať cez tzv. vratky DPH.

My, radoví občania, DPH poctivo platíme. A nie je to malá položka o ktorú nám DPH zdraží každý nákup.

Občan platí DPH

V súčasnosti sa na verejnosť prevalili informácie o "účtovných nezrovnalostiach" vo firme Andreja Kisku. Tie vznikli v súvislosti s jeho kampaňou na prezidenta.

Čo na to teraz naše médiá, ktoré neustále vychvaľovali nášho pána prezidenta až do nebies?

Tým vadilo najviac to, že dokumenty z daňových kontrol unikli na verejnosť.

Prezident si k sebe pozval ministra Kažimíra a požadoval zistenie a potrestanie toho, kto dokumenty vyniesol na verejnosť.

Táto vec má 2 strany mince. Je pravda, že tajné dokumenty by mali byť tajnými.

Na druhej strane ako má volič voliť čestných ľudí do politiky, keď média sypú vymyslené chvály na konkrétnych politikov ale ich "pochybenia" majú ostať pred jeho očami utajené a skryté ?

Irena Sklenárová

Irena Sklenárová

SK 11 Bc. Stanislav Drobný
Bc. Stanislav Drobný

Vo verejnosti je málo známe, že väčšinovým vlastníkom piešťanského letiska je samosprávny kraj.

Je preto hlavne na krajskej samospráve aby sa letisko, ktoré nám tu zanechali predošlé generácie, udržovalo a rozvíjalo.

Tento rok tu bolo vážne riziko jeho zániku. Ak letisko raz zanikne, pravdepodobne sa už nikdy neobnoví.

Je to ako s autom, pokiaľ sú naň "papiere", môže sa používať podľa potreby neustále alebo len občas. Ak sa vozidlo trvalo odhlási dostať ho späť na cesty je veľký problém.

Pritom na záchranu letiska nebolo treba veľké sumy, to také mimovládky dostanú viac.

Letisko potrebujeme vyriešiť komplexne. Nepotrebujeme tu druhý Schwechat či Bratislavu, stačí také množstvo letov aby letisku bola zaručená existencia a primeraný rozvoj.

Toto je dôležitá úloha nového krajského zastupiteľstva. Je potrebné pripraviť plán ako rozbehnúť letisko, osloviť leteckých prepravcov...

Dúfam, že do nového krajského zastupiteľstva zasadne veľa takých ľudí, ktorým osud piešťanského letiska nebude ľahostajný.

Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 2


TNK hlavička
SK 17 Renáta Hartling Oravcová SK 32 Irena Sklenárová
Renáta Hartling Oravcová

Pôsobila som na Slovensku i v zahraničí v rôznych pozíciách.

Preto veľmi dobre viem, ako je dôležité kvalitné stredné školstvo pre osobnú prosperitu občana. Od osobnej prosperity sa odvíja prosperita mesta, okresu či kraja.

Dnešné nastavenie školstva nám často produkuje ľudí, ktorých vzdelanie je k ničomu aj keď je vysokoškolské. A tak nám dnes úrady práce navštevujú alebo budú navštevovať napríklad takí politológovia či filozofovia.

Naproti tomu nájsť dobrého elektrikára, inštalatéra či kuchára, to už je iný príbeh.

Stredné školstvo patrí do kompetencie samosprávneho kraja. A tak môžeme v kraji do istej miery ovplyvniť množstvo absolventov v žiadaných odboroch. Ale hlavne môžeme ovplyvniť ich kvalitu.

V krajskom zastupiteľstve by som sa preto chcela prioritne venovať téme školstva.

Slovensko celkovo nejde dobrým smerom a my to musíme zmeniť. V obci, v kraji, na celom Slovensku. Príďme preto k voľbám v čo najväčšom počte a ukážme, že nám nie je ľahostajné, kto a ako riadi náš svet.

Irena Sklenárová

Pôsobím v zdravotníctve, priamo pri záchrane ľudského života.

Za tie roky dobre viem, koľko utrpenia a bolesti prinieslo občanom nášho kraja nedofinancované a zle organizované zdravotníctvo.

Úrad samosprávneho kraja má niekoľko kompetencií vo vzťahu k poskytovateľom zdravotníckej starostlivosti na území kraja.

Vydáva povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a lekární, kontroluje, koordinuje a usmerňuje ich činnosť.

Zabezpečuje organizovanie lekárskej služby prvej pomoci v kraji, schvaľuje rozpisy pohotovostných služieb, povoľuje, koordinuje a kontroluje poskytovanie lekárskej služby prvej pomoci.

Tu vidím veľký priestor, kde by som ako poslankyňa zastupiteľstva samosprávneho kraja mohla ovplyvniť situáciu v prospech občanov Piešťan a celého kraja.

Napríklad je veľmi potrebná zubná pohotovosť v nočných hodinách, cez víkendy a sviatky.

Koho prepadla bolesť zubov práve v tom čase, ten iste vie ako nám všetkým chýba.

SK 22 Ing. Miroslav Juriš
Ing. Miroslav Juriš

Obyvatelia nášho kraja si zaslúžia cestovať kvalitnou verejnou či súkromnou dopravou po dobrých cestách. Zaslúžia si kvalitné školstvo, školy kam budú študenti radi chodiť. Zaslúžia si kraj, v ktorom sa oplatí žiť.

Sú tu občania, ktorí priamo pracujú v organizáciách podriadených krajskej samospráve. Spravujú cesty, pôsobia na školách alebo v iných organizáciách kraja. Potrebujú také rozhodnutia "zhora", ktoré im nebudú komplikovať plnenie úloh, ktoré pred nimi stoja.

Aby rozhodnutia zastupiteľstva boli tými správnymi rozhodnutiami, musia byť kvalifikované a vykonané po dôkladnom zvážení všetkých faktov. Ešte dôležitejšie je rozhodovať s cieľom urobiť to najlepšie rozhodnutie pre kraj.

To, že dnes žijeme na Slovensku tak ako žijeme, to nie je tým, že by občania pracovali málo. Je to tým, že výsledky práce obyvateľov neustále poškodzujú rozhodnutia "zhora".

A tí tam "hore", politici, poslanci, oni aj vedia, čo je v danej chvíli treba urobiť. Len často majú iné záujmy ako prosperitu občanov Slovenska.

Poslanci z Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko budú v krajskom zastupiteľstve iní. Lebo my nekradneme a nebudeme kradnúť!

Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 3


Okres Piešťany

Prečo sa občania chystajú voliť kandidátov Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko?

Voľby do VÚC sa stávajú protestom proti vláde a systémovým stranám.

Ivan, dôchodca - Najväčší problém Slovenska je to, že politici kradnú. Keby oni nekradli, ako dobre by sa nám žilo. Ja verím, že kotlebovci kradnúť nebudú. Ale tu mám dupľovanú istotu. Lebo na nich polícia stále niečo hľadá a sleduje ich. Im ani nik úplatok neponúkne, lebo aj to je pri nich riskantné. Škoda, že polícia sa nevenuje ostatným politickým stranám takto, keby sa venovala, nekradli by, alebo aspoň teda menej.

Ing. Miroslav Juriš

Občania majú veľa dôvodov potrestať vo voľbách do VÚC vládne strany a s nimi spolupracujúcu opozíciu, teda všetky tie tzv. systémové strany.

Občania im neodpustia zradu V4, to tzv. "jadro" či zmenu postoja k migrácii.

"Jadro", t.j. zánik samostatnosti Slovenska bez referenda, to je pre mnohých voličov dôvod ísť k novembrovým voľbám.

Premiérovi a "systémovým" stranám sa nepríjemne vrátia aj všetky tie trestné stíhania občanov za názor. Dnes si ľudia musia strážiť, čo kde povedia či napíšu.

Kritika vládnych politikov, EÚ či migrácie tak čiastočne poklesla. Lenže pre občanov má sloboda svoju hodnotu a nechcú sa jej vzdať. Tie politické strany, ktoré im ju berú, nepochodia dobre vo voľbách do VÚC.

Reči Róberta Fica o tom ako sa Slovensku úžasne darí, ako si občania dobre žijú, tie sú výsmechom do tváre väčšiny obyvateľov Slovenska.

Mnohí z nich sa pre toto všetko chystajú voliť kandidátov Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko. Ak vo voľbách do VÚC postihne vládne a "systémové" strany riadny debakel, potom si ony možno začnú viac všímať aj potreby občanov Slovenska.

Ing. Miroslav Juriš

Martina, 26 r. - Voliť budem, ak sa mi podarí v tom čase prísť na Slovensko. Keby som mala normálne platenú prácu na Slovensku, nebola by som vonku. Kandidátov od Kotlebu budem voliť preto, lebo on je naozaj proti tejto vláde a chce zmenu. A tiež viem, ako je to s tou migráciou, tam kde som, tam si musím vonku dávať veľký pozor na seba.

Ivana, 33 r. - Nemám moc času ani neviem, kto kandiduje. Ledva stíham robotu a okolo detí lietať. Jasné, že volím kotlebovcov. Na truc, nech sa tí hore uvedomia, že aj my čo pracujeme sme ľudia.

Ján, robotník, 53 r. - Jasné, že idem voliť a volím len tých z Ľudovej strany. Lebo toto sa už nedá. V roku 1989 nám sľubovali, že sa budeme mať dobre ako na západe. A ako sa máme? A ešte hovorili potom, že aj keď je menej výplaty, ale že je sloboda. Bola sloboda. Teraz chodia policajti v kuklách zatvárať ľudí za to, že niečo napíšu na internet. Ani plat ako na západe nie je, ani tá sloboda. Preto budem voliť kotlebovcov a každý mi môže...

Júlia, robotníčka 29 r. - Volila som Kotlebu vlani a budem jeho ľudí aj teraz. Lebo oni nie sú žiadna pánska fajta ale ľudia ako ja. A iba človek čo pozná starosti nás pracujúcich na linkách, len ten vie, čo je to za život. Keď vidím tých ulízaných pánkov v televízii ako nás v kuse klamú a stále zle a zle na Kotlebu, ide ma od jedu roztrhnúť. Ja som sa už rozhodla a nik ma nepresvedčí inak.

Zuzana, SZČO - Prvý krát pôjdem voliť do kraja. Určite Beluského, lebo sa vyzná do veci a tiež Drobného. Ostatných z tej strany si ešte preklepnem. Zatiaľ neplánujem voliť nikoho z iných strán, lebo oni sú tam jedna ruka druhú myje. Možno ešte nejakého nezávislého...

Stredná odborná škola záhradnícka
Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 4
PIEŠŤANY — Náš okres, Mesačník aktuálno-spoločenského a politického diania, 1.10.2017, Reg. Číslo: EV 5260/15, Vydáva: Ladislav Nagy, Adama Trajana 4652/16, 921 01 Piešťany, E-mail: okreshc@centrum.sk, Tel.: +421 917 447278, Internetová verzia: www.pno.sk, Nepredajné, Ročník 3. Číslo 10. Október 2017