Okres Hlohovec
SK 10 Martin Kysela SK 2 Ľubomír Blanarovič

Slovensko potrebuje zmenu !

Ľubomír Blanarovič

Vo svojich 48 rokoch musím žiaľ konštatovať, že od novembra 1989 sa v tomto štáte v prospech obyčajných ľudí nič zásadné neurobilo.

Som človek z ľudu, zo strednej triedy, v ktorej je približne 80% obyvateľstva.

Zo všetkých strán počúvame, ako sa ľudia v strednej triede majú dobre, pretože pracujú, zarábajú a môžu si všeličo dovoliť.

Máte ten pocit? Ja nie! Naše tzv. elity nás postupne všetkých dostávajú do pozície pracujúcej chudoby.

Výsledky našej práce sa rozkrádajú a nám radovým občanom z nich ostáva veľmi málo.

Samosprávny kraj disponuje prostriedkami, ktoré je potrebné spravodlivo prerozdeliť tam, kde sú potrebné.

Preto vás prosím, neprehliadajte tieto voľby, sú rovnako dôležité ako ktorékoľvek iné.

Voľbou Slovensku oddaných a neúplatných poslancov do TTSK, uľahčíte život sebe a generáciám po nás.

Martin Kysela

Vážení občania, Slováci, touto cestou si Vás dovoľujem pozvať na voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja.

Mnohí z Vás nechcú na voľby ísť, pretože doteraz ak aj boli v nich vymenení poslanci, tak prišli na ich miesto rovnakí, ak nie aj horší.

Tzv. štandardným politikom vždy išlo hlavne len o vlastné zisky.

Blížiace sa voľby do samosprávnych krajov už nie sú len o stredných školách, DD a DSS, cestách druhej či tretej triedy, či ďalších kompetenciách krajov.

Dnes je to o Slovensku! Dnes musíme ubrániť našu štátnosť pred zradnou politikou vlády.

Rozpustenie našej štátnosti v spomínanom jadre Únie znamená rozpustenie našich práv.

Staneme sa vyhnancami vo vlastnej krajine. Budeme nútení financovať rôzne elementy z rôznych častí sveta a trpieť ich nie vždy priateľský postoj k nám.

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko je skutočná opozícia. Preto proti nej bojujú tie naše tzv. "elity" s takou zúrivosťou.

Voľbou kandidátov našej strany dajú voliči šancu rozhodovať o kraji ľuďom, ktorí nebudú kradnúť.

My budeme hľadať všetky možnosti najlepšieho využitia finančných prostriedkov v prospech občanov kraja.

Zároveň občania môžu svojou voľbou jasne ukázať vláde, že majú už po krk jej politiky. Politiky, v ktorej je občan Slovenska vždy na poslednom mieste.

Voľme zmenu, voľme Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko!

Obchodná akadémia most cez Váh

Do kompetencie samosprávnych krajov patrí stredné školstvo. V Hlohovci je to napríklad Obchodná akadémia.

Samosprávny kraj má povinnosť sa starať o cesty II. a III. triedy. Pod samosprávny kraj spadá aj most cez Váh.

Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 1


Okres Piešťany

Prečo sa občania chystajú voliť kandidátov Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko?

SK 17 Martin Žemla

Ivan, dôchodca - Najväčší problém Slovenska je to, že politici kradnú. Keby oni nekradli, ako dobre by sa nám žilo. Ja verím, že kotlebovci kradnúť nebudú. Ale tu mám dupľovanú istotu. Lebo na nich polícia stále niečo hľadá a sleduje ich. Im ani nik úplatok neponúkne, lebo aj to je pri nich riskantné. Škoda, že polícia sa nevenuje ostatným politickým stranám takto, keby sa venovala, nekradli by, alebo aspoň teda menej.

Martin Žemla

Ak má byť Trnavský samosprávny kraj úspešný, musí rozumne a efektívne nakladať so svojimi finančnými prostriedkami.

Infraštruktúra patriaca kraju musí byť prioritou.

Ako sa má rozvíjať Hlohovec, ak je problém v určitých hodinách sa k nemu "prebojovať" od diaľnice a tým aj od obcí nášho okresu, ktoré ležia na pravom brehu Váhu?

Ak sa aj vyrieši prístup k Hlohovcu, je to len časť problému, pretože následne sa zahltí mesto.

Riešenie problému dopravy v našom okrese nemôže samozrejme ležať len na pleciach kraja. Kraj ale spravuje cesty II. a III. triedy a tak je najdôležitejším subjektom v tejto veci.

Pred novou krajskou samosprávou bude stáť veľa náročných úloh, včítane nápravy chýb z minulosti.

Dlh kraja 44 miliónov Eur tiež nie je dôvodom k spokojnosti.

Opäť sme pri financiách a ich efektívnom použití.

Pri kandidátoch za Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko sa volič môže spoľahnúť na to, že nekradneme a nebudeme kradnúť.

Aj preto nás tzv. štandardní politici nemajú radi. Lebo my sme iní...

Martina, 26 r. - Voliť budem, ak sa mi podarí v tom čase prísť na Slovensko. Keby som mala normálne platenú prácu na Slovensku, nebola by som vonku. Kandidátov od Kotlebu budem voliť preto, lebo on je naozaj proti tejto vláde a chce zmenu. A tiež viem, ako je to s tou migráciou, tam kde som, tam si musím vonku dávať veľký pozor na seba.

Ivana, 33 r. - Nemám moc času ani neviem, kto kandiduje. Ledva stíham robotu a okolo detí lietať. Jasné, že volím kotlebovcov. Na truc, nech sa tí hore uvedomia, že aj my čo pracujeme sme ľudia.

Ján, robotník, 53 r. - Jasné, že idem voliť a volím len tých z Ľudovej strany. Lebo toto sa už nedá. V roku 1989 nám sľubovali, že sa budeme mať dobre ako na západe. A ako sa máme? A ešte hovorili potom, že aj keď je menej výplaty, ale že je sloboda. Bola sloboda. Teraz chodia policajti v kuklách zatvárať ľudí za to, že niečo napíšu na internet. Ani plat ako na západe nie je, ani tá sloboda. Preto budem voliť kotlebovcov a každý mi môže...

Júlia, robotníčka 29 r. - Volila som Kotlebu vlani a budem jeho ľudí aj teraz. Lebo oni nie sú žiadna pánska fajta ale ľudia ako ja. A iba človek čo pozná starosti nás pracujúcich na linkách, len ten vie, čo je to za život. Keď vidím tých ulízaných pánkov v televízii ako nás v kuse klamú a stále zle a zle na Kotlebu, ide ma od jedu roztrhnúť. Ja som sa už rozhodla a nik ma nepresvedčí inak.

Emil, 42 r. - Ja som SZČO a ako sa štát ku mne správa? Samé povinnosti a za všetko pokuty. Ja viem, že toto nie je vecou kraja ale ja nebudem voliť do kraja tých, ktorých kamaráti v Bratislave mi toto robia.

bilboard
Internetové vydanie Náš Trnavský kraj : www.pno.sk Náš Trnavský kraj - 2
PIEŠŤANY — Náš okres, Mesačník aktuálno-spoločenského a politického diania, 1.10.2017, Reg. Číslo: EV 5260/15, Vydáva: Ladislav Nagy, Adama Trajana 4652/16, 921 01 Piešťany, E-mail: okreshc@centrum.sk, Tel.: +421 917 447278, Internetová verzia: www.pno.sk, Nepredajné, Ročník 3. Číslo 10. Október 2017