Sumec západný - nenápadný kráľ našich vôd

Sumec západný

Sumec západný (syn. veľký), lat. Silurus glanis, foto: Dieter Florian, Wikimedia, CC BY-SA 3.0

Sumec má rád veľké toky s pomalým prúdom ako aj vodné plochy so stojatou vodou.

Vyhovuje mu bahnité dno porastené bujnou vegetáciou. Ako dnová ryba má rád členitý povrch dna s množstvom úkrytov. Znesie aj vody s nižším obsahom kyslíka a do istej miery aj ich znečistenie.

Sumec je dlhoveká ryba ktorá sa môže dožiť až 40 rokov. Sú prípady keď dorastie až do dĺžky piatich metrov.

V chladnejších vodách, kam patria aj tie slovenské, je to maximálne do 3 metrov s  váhou okolo 100 kg. Ale to je skôr výnimka ako pravidlo, bežné sumce dorastajú do váhy okolo 30 kg.

Najmenšia lovná miera sumca je v slovenských vodách od 70 cm, niektoré revíry udávajú aj maximálnu lovnú mieru ktorá je spravidla 180 cm.

Samica sumca si začiatkom leta vytvorí z  rastlín hniezdo, v ktorom si zhluky ikier nalepí na rastliny. Ikry následne ochraňuje.

Malé rybky sumca sa živia planktónom. Ako im pribúda veľkosť zväčšuje sa aj korisť, od červov cez žaby, plazy, rôzne druhy rýb až po vodné vtáky.

Sumec je dôležitou zložkou vodného sveta pretože bráni premnoženiu plevelných druhov rýb.

Ladislav Nagy

 

 

Náš Trnavský kraj 2022: