Náš Trnavský kraj

Čo nás nezabije, to nás posilní

Bc. Stanislav Drobný

Rok 2022 zatiaľ príliš nepotešil.

Dnes sa už naplno ukazuje nezmyselnosť mnohých tzv. proticovidových opatrení, až príliš často vynucovaných represiou od štátnych orgánov. Opatrenia nám zobrali mnohé z  dvoch rokov nášho života aby sa v  roku 2022 stali príčinou zvýšenej chorobnosti, ktorá postihuje hlavne zaočkovaných.

O škodách na životnej úrovni občanov, ekonomike, či o zvýšení štátneho dlhu škoda aj písať.

Covid vystriedala vojna na Ukrajine. Vláda až príliš ľahkovážne posiela zdroje na pomoc jednej z bojujúcich strán. Politika vlády, prezidentky ako aj vyjadrenia iných štátnych orgánov je tancom na hrane neutrality. Pri zlom vývoji okolností tento typ politiky môže priviesť Slovensko až k priamemu zapojeniu sa do vojny.

Už tretím rokom žijeme v čase extrémne zvýšených výdavkov štátu, z ktorých bežný slovenský občan nevidí veľa.

To čo vidí je drahota v obchodoch či vyššie dane a miestne poplatky. Slovensko padá do chudoby, vyrastá nám tu ďalšia stratená generácia.

Slovensko bude dobrým miestom pre život len ak príde k národnému obrodeniu, k vzostupu vlastenectva. Tak ako za čias štúrovcov.

V každých ďalších voľbách je nevyhnutné voliť pronárodných kandidátov. Vlastencovi srdce ani inak voliť nedovolí, pretože miluje svoju vlasť, miluje Slovensko!

Bc. Stanislav Drobný

 

 

Náš Trnavský kraj 2022: