Z našej prírody - Klátovské rameno

V Trnavskom kraji sú dnes kúsky nedotknutej prírody vzácne. Jeho roviny pretínajú len Malé Karpaty a svojim južným okrajom do nich zabieha Považský Inovec. A tak väčšinu scenérií nášho kraja tvorí pohľad na polia, obce, priemyselné objekty.

V roku 178 n.l. sa cez naše územie prebíjala rímska légia pod vedením Marca Valeria Maximiana. Mala za cieľ potrestať Markomanov a Kvádov za ich výpady voči rímskej Pannónii.

Výprava príliš úspešná nebola, napriek víťaznému nápisu na trenčianskej skale.

Husté lužné lesy Považia popretkávanými mnohými vodnými tokmi, ktoré sa napájali na voľne meandrujúci Váh a Dunaj, umožňovali ustupujúcim Markomanom a Kvádom robiť partizánske prepady rímskej légie. A do toho komáre...

Z lužných lesov tých čias ostalo veľmi málo, z  pôvodných vodných tokov ešte menej.

Váh aj Dunaj spútali hrádze a  priehrady. Malé vodné toky skončili podobne - zregulované.

Malý kúsok vodnej a lužnej prírody sa zachoval v Klátovskom ramene. Rameno nemá prameň ani ho nenapája iný vodný tok. Vyviera zo spodných vôd za obcou Orechová Potôň preto je veľmi čisté.

Na hornom úseku toku je tvorené len sústavou jazierok, vodným tokom sa stáva až pri osade Csótfa. Sú miesta, kde je hlboké aj 5 metrov. Civilizácia sa pri ňom objaví až pri Topoľníkoch.

Je to raj pre vodákov, avšak na jeho splav treba povolenie Okresného úradu v Trnave, pretože rameno je vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu.

Ladislav Nagy

Klátovské rameno

Klátovské rameno (foto: Alexander Kürthy , Wikipedia CC BY-SA 4.0)

 

 

Januárové číslo Náš Trnavský kraj: