Pred príchodom Keltov - hradisko Molpír

hradisko Molpír

Vrch Molpír, pohľad z obce Smolenice (foto Wikipedia)

Molpír v časoch svojej slávy predstavoval veľkolepé sídlo, hospodárske a politické centrum regiónu. Podľa nálezov tu boli rozvinuté tkáčske remeslá ako aj spracovanie kovov.

Jeho tretie nádvorie „Akropola“ bolo opevnené kamenným múrom. Takéto sídla neboli v Halštatskej dobe (stará doba železná) bežné. Vo väčšej miere sa vyskytovali až v dobe laténskej  za čias Keltov.

Nepoznáme meno národa, ktorý Molpír staval. Nazývame ho Lužickou kultúrou, podľa niektorých autorov to boli príbuzní starovekých Illýrov.

Nepoznáme ani okolnosti jeho náhleho zániku o ktorom svedčí množstvo predmetov ponechaných na mieste. Medzi archeologickými nálezmi nechýbali šperky a iné v tej dobe vzácne predmety.

Prečo ich po boji nik nepozbieral? Prečo bola rozmetaná kamenná akropola?

Súviselo to všetko s  krvavými kultami, ktoré sa podľa nálezov na tom mieste odohrávali?

Možno je to len v  tom, že útočili Skýti a pre nich nemali tie predmety až takú cenu. Prečo Skýti? Našli sa tam ich bronzové hroty šípov.

model hradiska

Model hradiska je súčasťou miestneho náučného chodníka

Hradisko prešlo v posledných rokoch revitalizáciou, vďaka ktorej je turisticky zaujímavým avšak stále ešte pomerne neznámym miestom našej histórie.

Ladislav Nagy

 

 

Januárové číslo Náš Trnavský kraj: