Náš Trnavský kraj

Matúš Čák Trenčiansky

Matúš Čák Trenčiansky
Autor: Josef Rupert
Maria Přecechtěl
(1821 – 1897)

Matúš Čák Trenčiansky (1260 —1321) bol od roku 1304 až do svojej smrti v roku 1321 samostatným vládcom na území západného a stredného Slovenska.

Rod Čákovcov odvodzoval svoj pôvod od staromaďarského náčelníka s menom Sabolč, ktorý žil v  9. storočí. Pravdepodobne boli aj spojení s dynastiou Arpádovcov.

Nech to bolo akokoľvek, štátny útvar ktorému Matúš vládol umožnil obyvateľom dnešného Slovenska žiť nezávisle od uhorského panovníka. To významne podporilo zachovanie etnickej osobitnosti slovenského obyvateľstva v Uhorsku.

To je jeden z dôvodov, prečo v 14. storočí je možné hodnotiť Matúšovu vetvu rodu ako slovenských šľachticov.

Prof. Ing. Aurel Bohuslav Stodola
Vlajka územia Matúša Čáka Trenčianskeho. vznikla už v roku 1301. (žltý dvojkríž na trojvrší na červenom podklade)
Zdroj: Wikipedia

Matúš Čák slúžil ako vojenský veliteľ poslednému arpádovskému kráľovi Ondrejovi III.

Pre nesúhlas s jeho politikou sa v  roku 1296 vzdal funkcií a  uchýlil sa do ústrania na Trenčiansky hrad.

Ondrej III. však poslal proti nemu vojsko aby ho zbavil majetkov. Matúš Čák výpravu odrazil a od tej doby už sledoval len svoje ciele.

V boji o uhorský trón striedavo podporoval Václava III., neskôr Karola Róberta I. z Anjou.

Najväčším protivníkom sa mu stal práve Karol Róbert I. spolu s cirkevnou hierarchiou.

Karol Róbert I. získal v roku 1308 definitívne uhorskú korunu. V kráľovstve začal s reformami, ktoré v  praxi znamenali boj proti šľachte.

Matúš Čák v roku 1311 preto zaútočil priamo na Budín ale neuspel.

Prof. Ing. Aurel Bohuslav Stodola
Bitka pri Rozhanovciach v dobovej Chronica Hungarorum z roku 1370
Zdroj: Wikipedia

Karol I. sa obrátil aj proti svojim spojencom Omodejovcom, ktorým preto Matúš Čák poskytol podporu.

Bitka pri Rozhanovciach (15. jún 1312) sa dlho vyvíjala v prospech šľachty.

V priebehu boja však padlo niekoľko šľachtických veliteľov.

Vďaka tomu nakoniec kráľovské vojská za cenu ťažkých strát bitku vyhrali.

Znamenalo to koniec moci Omodejovcov.

V ďalších rokoch kráľ zlomil moc ostatných magnátov (Kyseckí, Borso, Kánovci...).

Jediný kto mu odolal až do svojej smrti bol „Pán Váhu a Tatier“ Matúš Čák Trenčiansky .

Ladislav Nagy

obr. dôchodcovia
Mocenské pomery v Uhorsku pred Bitkou pri Rozhanovciach
Zdroj: Wikipedia (Panonian)

 

 

Júnové číslo Náš Trnavský kraj: