Boli sme tam – súťaž vo varení gulášu v Bojničkách.

Súťaž sa uskutočníla v piatok 1. septembra 2017 v Spoločenskej záhrade Bojničky.

Guláš uvarený, vzorka odovzdaná, je čas sa poriadne najesť.
Guláš potešil dospelých, deti zaujali balóniky
ale mňa berie spánok…
Gulášmajstrovský tím „kotlebovci“ sa umiestnili na peknom 5 mieste. Suťažilo 24 tímov.
Prišiel dážď
Hriešny tanec
a tancovačka
Bola zábava ale aj diskusia s občanmi na vážne témy
Vďaka patrí všetkým čo sa na akcii zúčastnili, na fotografii je guláš tím Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Súťažili a guláš varili členovia okr. klubu Hlohovec

Fotogaléria (1200  x 900)

text a foto: Ladislav Nagy

Cesta do hlbín novinárovej duše.

(ílustračné foto, boje v Stalingrade, zdroj Bundesarchiv)

Bc. Stanislav Drobný

Nezvyknem komentovať „veľdiela“ našich tzv. systémových novinárov.

Pri článku Tomáša Kyseľa (portál Aktuality) s názvom „Prečo kotlebovci oslavujú  Slovenský štát aj Červenú armádu“ urobím výnimku.

V štandardných médiách veľmi  ťažko môžu pochopiť náš vzťah tak k 1. Slovenskej republike ako aj k Červenej armáde.

Náš vzťah ku všetkému z  našej histórie je totiž založený na čo najviac objektívnom poznaní konkrétnej doby. Pre nás je dôležitá  historická pravda, teda to, ako sa veci naozaj stali.

My nepotrebujeme kriviť históriu pre potreby ideológie, zamlčiavať či vyzdvihovať jednotlivé fakty.

My nie sme „štandardné“ médium, kde je prikázané  buď niekoho oslavovať alebo na neho totálne nakydať.

My máme úctu k histórii, pretože tá nebola nikdy čiernobiela.
Históriu tvorili osudy bežných ľudí a my práve preto k nim  cítime pokoru.

Uvedomujeme si, že nemusíme mať  k dispozícii všetky poznatky o danej dobe a tak nie je na mieste konkrétne postavy histórie neuvážene vychvaľovať alebo haniť.

Pri nás môže tak člen strany či iný občan prejaviť slobodne svoj názor na jednotlivé osobnosti dejín, či dejinné udalosti. Nie je problém, ak „velebí“ statočnosť vojakov Červenej armády alebo konkrétny   manéver jednotiek wehrmachtu označí za takticky vynikajúco zvládnutý.

Kiež by v podobnej situácii boli štandardní novinári a profesionálni historici.

Všetci iste vieme, že tomu tak nie je. Odchýliť sa od predpísaných „nôt“ často znamená v ich prípade  existenčný postih.

My ale žijeme predovšetkým nie dejinami ale prítomnosťou a budúcnosťou Slovenska.

Tá závisí aj od toho, či dokážeme ubrániť občianske hodnoty  pred novodobými uzurpátormi.  Napríklad ubrániť pre občanov slobodu slova.

Bc. Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Oslavy SNP a Dňa Ústavy, 29.8.2017, Uhrovec – Jankov vŕšok

Tieto oslavy svojou pohodovou atmosférou veľmi kontrastovali s nervóznymi, ba až zlostne ladenými oslavami Povstania v Banskej Bystrici.

Bolo to hlavne tým, že súčasné slovenské politické špičky boli ďaleko od Jankovho vŕšku, práve v  tej Bystrici.

Zber podpisov pod petíciu účastníkom akcie neprekážal.

Na akcii vystúpil aj expremiér Vladimír Mečiar.

Ten vo svojom prejave podrobil kritike politiku súčasnej vlády, predovšetkým zneužívanie represívnych zložiek štátu (polícia, NAKA, prokuratúra) v politickom boji.

Jankov vŕšok, prejav Vladimíra Mečiara

text a foto: Miroslav Juriš

Ako je to vlastne s postojom SaS v otázke migrácie?

(ilustračné foto, zdroj Pixabay)

Mnohí občania žijú v predstave, že Sloboda a Solidarita (SaS) je stranou, ktorá naozaj nezdieľa nadšenie pre presídľovanie migrantov na Slovensko prostredníctvom  Bruselom predpísaných kvót.

Richard Sulík je však so svojimi názormi v strane osamotený a mnohí poslanci za SaS  vidia veci ináč. Následne hlasujú úplne opačne, než pred verejnosťou hlása predseda strany SaS.

Martin Poliačik (foto: www.sas.sk)

Najnovšie na stránkach denníkaN zverejnil svoje myšlienky Martin Poliačik.

Podľa poslanca za SaS sa práca na reforme spoločného azylového procesu musí urýchliť.

Spoločný azylový proces má byť náhrada  za kvóty. To znamená nový inštitút  s veľmi podobným alebo rovnakým účinkom ako mali mať tie toľko spomínané  kvóty!

Martin Poliačik ďalej uvádza: šťastie a spokojnosť ľudí, ktorí k nám prichádzajú a majú legálny nárok na azyl, je u nás kľúčové pre spokojnosť a šťastie nás všetkých.

Podľa poslanca za SaS Martina Poliačika je migrácia  výborná príležitosť pre demografiu Európy.

Osobne cíti znepokojenie nad stavom verejnej mienky v Európe vo vzťahu k migrácii. Preto považuje za dôležité  vysvetľovať prínosy migrácie európskej verejnosti.

Čo na to voliči SaS ?

Ladislav Nagy