Archív značiek: Okresný klub Hlohovec

Boli sme tam – súťaž vo varení gulášu v Bojničkách.

Súťaž sa uskutočníla v piatok 1. septembra 2017 v Spoločenskej záhrade Bojničky.

Guláš uvarený, vzorka odovzdaná, je čas sa poriadne najesť.
Guláš potešil dospelých, deti zaujali balóniky
ale mňa berie spánok…
Gulášmajstrovský tím „kotlebovci“ sa umiestnili na peknom 5 mieste. Suťažilo 24 tímov.
Prišiel dážď
Hriešny tanec
a tancovačka
Bola zábava ale aj diskusia s občanmi na vážne témy
Vďaka patrí všetkým čo sa na akcii zúčastnili, na fotografii je guláš tím Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Súťažili a guláš varili členovia okr. klubu Hlohovec

Fotogaléria (1200  x 900)

text a foto: Ladislav Nagy

Stretnutie vlastencov na národnej púti – Kostolec (Ducové) 2017

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Vlastenecky zmýšľajúci ľudia si 5. júla na národnej púti pripomenuli život a dielo solúnskych bratov, Konštantína (dnes známeho pod jeho rehoľným menom Cyril) a Metoda.

Pred vyše 1155 rokmi sa knieža Rastislav rozhodol na území Veľkej Moravy nájsť spôsob akým by sa kresťanstvo dostalo do sŕdc jeho obyvateľov.

Potreboval k tomu vzdelaných vierozvestcov a tak požiadal o pomoc pápeža v Ríme. Tam nepochodil. Tak to skúsil v Carihrade.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Dobová náboženská biografia o sv. Metodovi a o sv. Cyrilovi napísaná v 9. stor. v staroslovienčine nám necháva tento opis udalosti:

Cisár Michal III si vypočul Rastislavových poslov a hneď sa obrátil na Konštantína:

Počuješ, Filozof, tieto slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

To že sa cisár Michal III v oboch bratoch nemýlil, to dokázala aj táto národná púť.

Je symbolické, že hlavným problémom pre bratov neboli pohania, ale zradní germánsky svetskí a cirkevní, teda kresťanskí mocipáni, ktorí chceli dnešné Slovensko pre seba.

Dokonca v roku 870 uniesli svätého Metoda a v ťažkých podmienkach ho väznili.

Germánskych, presnejšie východofranských, pánov neobmäkčilo nič, žiadne prosby ani argumenty, až kým neboli v roku 872 Slovanmi porazení. Vojenské víťazstvo Slovanov prinieslo Metodovi slobodu.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Problémy so zasahovaním zo zahraničia však neustávali a za čias Svätopluka sa po Metodovej smrti cudzím pánom podarilo mnohé z diela bratov zničiť.

Ale duchovné posolstvo ich diela sa zničiť nepodarilo. Dôkazom toho sú účastníci tejto národnej púte.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Aj v dnešnej dobe je snaha zničiť dielo sv. Cyrila a sv. Metoda, mnohí sa na Slovensku tomu zapredali.

Ale my vlastenci nedopustíme zánik duchovného diela oboch svätých Solúnskych bratov, my sa nenecháme zapredancami ovplyvniť a ani vyhrážkami a silou zastrašiť.

A v tom nám Pán Boh pomáhaj! Dedičstvo otcov zachovaj nám pane.

Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

foto: Ladislav Nagy

Deň detí.

V našich médiách sa ľudia o členoch Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko dozvedajú len zlé veci.

Našťastie občania majú svoju hlavu a správam z médií neveria.

Keď občan spozná členov strany osobne na niektorej z akcií, tak neuverí už médiám nikdy.

a súťažíme…

Krajský klub Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko Trnava usporiadal akcie na deň detí v Piešťanoch a v Seredi.

zvládli sme to super, vďaka patrí všetkým, čo pomohli..
pravidelné upratovanie detských ihrísk členmi strany v Piešťanoch

text a foto: Ladislav Nagy

Spomienka na Ondreja Bindera

V sobotu 13. mája 2017 je tomu presne rok, čo nás náhle opustil  človek, ktorého sme si vážili, ktorého sme mali radi.

Členovia Trnavského krajského klubu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko si v tento deň uctili  pamiatku Ondreja Bindera položením vencov pri jeho hrobe vo Svätom Antone.

Ondrej Binder dnes už nie je medzi nami. Ostáva v našich spomienkach a srdciach a výsledky jeho práce, predovšetkým Ranč Nádej, sú  súčasťou života  Svätého Antona.

fotogaléria:

verzia fotogalérie pre rýchly internet, plná kvalita foto

Úspešný piešťanský Deň zdravia.

Deň zdravia, už tradičná  akcia, má za sebou ďalší úspešný ročník.

Obyvatelia a návštevníci mesta sa pristavovali pri stánku, dávali si merať tlak a cukor v krvi.

Nad očakávanie vysoký bol záujem o petície ohľadom SlovExitu z EU a NATO.

Napriek tomu sa na akcii „politizovalo“ o dosť menej ako po minulé roky, občania už sú z politických diskusií unavení.

Väčšinou sa len poďakovali za záujem Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko o nich, radových občanov. Mnohí k tomu pridali ešte pár slov o tom, že stranu podporujú a budú ju voliť pri každej príležitosti. „Štandardné“ strany ich už natrvalo sklamali.

Krátky poobedňajší dážd akciu nenarušil, tak ako ju nenarušili dnes naozaj ojedinelí „pravoverní“ neprajníci Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Napriek vysokej pracovnej zaťaženosti si na Deň zdravia našiel čas aj poslanec NRSR Bc. Stanislav Drobný, ktorý je obyvateľom Piešťan.

Dúfame, že o rok sa na tom istom mieste vidíme opäť.

fotogaléria:

verzia fotogalérie pre rýchly internet, plná kvalita foto