Pomáhame pamiatkam našej histórie.

Národ, ktorý nepozná svoju históriu, pôvod a kultúru je ako strom bez koreňov. Preto aj počtom veľké národy budujú na vlastnej histórii svoju národnú hrdosť.

Na Slovensku dnes vidíme, ako sa poniektoré médiá, mimovládky a rôzne tzv. osobnosti snažia o to, aby sa naša národná hrdosť vytratila.

Vtláčajú do našich duší presvedčenie, že radový občan Slovenska je len bezcenné, nič neznamenajúce a nikam nepatriace zrnko piesku v šírom vesmíre. Ak tomu podľahneme, potom bude ľahké naďalej ožobračovať náš národ nízkymi mzdami, v spojení s vysokými cenami a daňami. Zisk z tejto neprávosti by sa naďalej presúval do vreciek tzv. elít a najnovšie aj k ľuďom z iných, často vzdialených, krajín.

Na Slovensku zatiaľ hľadáme zdroj našej národnej hrdosti predovšetkým v období Veľkomoravskej ríše. Ale naši predkovia písali dejiny Uhorska, v ktorom až do začiatku maďarizácie v 19. storočí boli v rovnoprávnom postavení s inými národmi.

Boli to naši predkovia, čo sa statočne bránili tatárskej presile. Neskôr na ich bojovej morálke a vojenskej cti uviazlo šírenie islamu smerom na sever Európy. Turecké vojská sa po stáročia nedokázali prebiť na severnú stranu Karpát.

Pamätníkom tých čias sú naše slovenské hrady. Vytvárajú nielen krásu miesta, ale sú aj symbolom našich slovenských regiónov.

Preto slovenskí vlastenci neváhajú priložiť ruku k dielu pri ich záchrane, tentokrát sa tak dialo v sobotu (9.6.2018) na hrade Dobrá Voda.

Pri práci na hradnom múre rýchlo zistíte, že je treba zabudnúť takmer na všetko, čo ste sa pri „múračkách“ doteraz naučili. Hradný múr neprijme nič nové a už vôbec nie moderné stavebné materiály, ani len ten cement v malte. Ten by dokonca rozpad múru urýchlil, nie zastavil.

Malta sa musí robiť z takmer rovnakých materiálov ako sa použili pri stavbe hradu. Kamene treba starostlivo vyberať a ukladať tak, aby sa čo najviac dotýkali a navzájom viazali. Malta v hradnom múre nie je zložkou zabezpečujúcou statiku, ale hlavne výplňou múru proti vnikaniu dažďovej vody. Preto správne postavený hradný múr by mal vedieť stáť aj bez malty.

Pri záchrane hradu to nie je len o oprave múrov. Je potrebné urobiť veľa iných prác, napríklad odstraňovanie náletových drevín a burín, rôzne tesárske práce, údržbu prístupového chodníka a rôzne iné pomocné práce.

Rovnako ako v stredoveku, všetko sa robí ručne. Technika by sa iste dala nejakým spôsobom na hrad dostať, ale samotný, miestami až umelecký, charakter práce vylučuje efektívnosť jej použitia.

Pre každého dospelého, z približne 60 účastníkov akcie, sa práca našla. Niektorí rýchlo spoznali svoje resty v „kondičnej príprave“, keďže väčšinou išlo o fyzicky náročnú činnosť.

Po skončení prác nasledovalo posedenie pri guláši a živej hudbe. A hlavne bol čas si užiť krásu samotného hradu Dobrá Voda. Spolu s ňou sme videli výsledky našej práce a s nimi bol spojený pocit, že dnešný deň sme tu všetci spolu strávili užitočným spôsobom.