Slovenské srdce – nedajme sa manipulovať!

Počúvajme naše slovenské srdce, ktoré je milujúce, súcitné, pomáhajúce…

Naše slovenské srdce nám radí za zosnulých obetovať modlitby, ktoré pomôžu najviac. Nie poriadať „pietne stretnutia“, kde sa pokrikujú politické heslá.

Nezúčastňujme sa tých tancov na hroboch mladých ľudí, ktoré poriadajú odporcovia Slovenska. Avšak aj za tých obetujme krátku modlitbu.

My veríme v Najvyššiu spravodlivosť, ktorej sa nikto z nás nevyhne. Všetci jej podliehame, či som politik, novinár, euroúradník, prezident alebo bezdomovec.

Slovensko v týchto chvíľach musí zostať pevné, zomknuté nie pod falošnými vlajkami zradov, ale pod našou vlajkou a pod Krížom.

Zachovajme sa v týchto historických chvíľach podľa slovenského srdca, nie podľa európskeho, ktoré je nasiaknuté zlobou, rozvratom, nenávisťou, manipuláciou a zradou.

Konajme aj my členovia alebo sympatizanti ĽS Naše Slovensko tak, aby sme boli hodný nášho hesla: „Za Boha a za národ“.

Tomáš Drobný

(úvodné foto: Pixabay)