Oslavy SNP a Dňa Ústavy, 29.8.2017, Uhrovec – Jankov vŕšok

Tieto oslavy svojou pohodovou atmosférou veľmi kontrastovali s nervóznymi, ba až zlostne ladenými oslavami Povstania v Banskej Bystrici.

Bolo to hlavne tým, že súčasné slovenské politické špičky boli ďaleko od Jankovho vŕšku, práve v  tej Bystrici.

Zber podpisov pod petíciu účastníkom akcie neprekážal.

Na akcii vystúpil aj expremiér Vladimír Mečiar.

Ten vo svojom prejave podrobil kritike politiku súčasnej vlády, predovšetkým zneužívanie represívnych zložiek štátu (polícia, NAKA, prokuratúra) v politickom boji.

Jankov vŕšok, prejav Vladimíra Mečiara

text a foto: Miroslav Juriš

Ako je to vlastne s postojom SaS v otázke migrácie?

(ilustračné foto, zdroj Pixabay)

Mnohí občania žijú v predstave, že Sloboda a Solidarita (SaS) je stranou, ktorá naozaj nezdieľa nadšenie pre presídľovanie migrantov na Slovensko prostredníctvom  Bruselom predpísaných kvót.

Richard Sulík je však so svojimi názormi v strane osamotený a mnohí poslanci za SaS  vidia veci ináč. Následne hlasujú úplne opačne, než pred verejnosťou hlása predseda strany SaS.

Martin Poliačik (foto: www.sas.sk)

Najnovšie na stránkach denníkaN zverejnil svoje myšlienky Martin Poliačik.

Podľa poslanca za SaS sa práca na reforme spoločného azylového procesu musí urýchliť.

Spoločný azylový proces má byť náhrada  za kvóty. To znamená nový inštitút  s veľmi podobným alebo rovnakým účinkom ako mali mať tie toľko spomínané  kvóty!

Martin Poliačik ďalej uvádza: šťastie a spokojnosť ľudí, ktorí k nám prichádzajú a majú legálny nárok na azyl, je u nás kľúčové pre spokojnosť a šťastie nás všetkých.

Podľa poslanca za SaS Martina Poliačika je migrácia  výborná príležitosť pre demografiu Európy.

Osobne cíti znepokojenie nad stavom verejnej mienky v Európe vo vzťahu k migrácii. Preto považuje za dôležité  vysvetľovať prínosy migrácie európskej verejnosti.

Čo na to voliči SaS ?

Ladislav Nagy

19. august – protestná jazda za slušných ľudí.

Cieľom protestnej jazdy bolo poukázať na príkoria, ktoré sa veľmi často dejú ľuďom, ktorí sú nútení žiť v  blízkosti našich asociálnych spoluobčanov.

Akcia si získala priazeň  mnohých občanov a viacerí z nich sa k nej spontánne pridali.

Ešte väčší ohlas mala protestná jazda, ktorá  sa uskutočnila v rovnakom čase na strednom Slovensku.

text: Ladislav Nagy, foto: FB

Púť v Dechticach v atmosfére stáročí našej viery

Je to naozaj zážitok.

Stovky úprimne veriacich  sa vydávajú na posvätné miesta aby si tam v úprimnosti a pokore  uctili a velebili Ježíša Krista, Pannu Máriu, archanjelov…

Čo robí túto púť takou čarovnou? Asi najviac chýbajúce oficiality, bez ktorých sa  nezaobíde napríklad púť v Šaštíne, kde to ani inak nejde.

Boričky. Energiu tohto miesta vnímavý človek iste pocíti…

Púť na Boričky má v sebe energiu čistého spontánneho obradu ako keby z čias, keď prví kresťania putovali ku svojich skromným chrámom.

Púť prechádza suchom trpiacim lesom, ktorý práve v ten deň konečne dostal aspoň malý dážď.
Púť práve dorazila na Boričky.
Väčšie množstvo pútnikov prišlo z veľmi vzdialených častí sveta.
5tica vizionárov prišla na dnešnú púť viesť modlitby a odovzdať veriacim požehnanie od Panny Márie

Účastníci púte  veria, že kontakt vizionárov s Pannou Máriou je skutočný.  Mnohí ľudia v Dechticiach a v okolí sú však skeptickí a púte nepodporujú ani  miestne cirkevné štruktúry.

Napriek tomu sa na púti zjavili traja kňazi, jeden zo Slovenska, druhý z Poľska, tretí z Maďarska. A tak pútnici počuli modlitby aj poľštine a maďarčine, Dechtice sa stávajú pútnickým miestom presahujúcim hranice Slovenska.

Kňazi
Členovia Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko pri kostole Dechticach. Omša, na ktorej boli  prítomní, časovo predchádzala púti, ale organizačne nie je jej súčasťou.

Na púť pôjdem rád opäť. Pre tú atmosféru tam a tiež aj preto aby som vyjadril svoj postoj k súčasnému dianiu na Slovensku.

Čoraz viac udalostí dnešných dní ukazuje, že naše tzv. elity sa rozhodli pre iného boha, pre boha so svätyňami až príliš vzdialenými našim zeleným lesom.

To by až tak nevadilo, nech si každý verí, ktorému bohovi chce. Lenže tu je až príliš vidieť snaha potlačiť našu vieru nielen za pomoci zapredaných médií ale aj priamym zneužitím represívnych zložiek štátu.

Vysoko rúbu páni, naša viera pretrvala stáročia a takých už bolo v histórii, čo chceli ju silou meniť. A skončili všetci rovnako, po strate moci zavrhnutí dobou aktuálnou  i dejinami…

Najbližšia púť, tentokrát nie na Boričky  ale na Svätodušnicu, bude 15. augusta.

Svätodušnica ožije 15. augusta

Viac info je na stránke Dechtice – Kráľovná pomoci.

Fotoalbum (1200×900)