Príjemne petičný víkend

Bol to príjemný víkend plný rozhovorov  a nového poznania.  Podpisy pod obe petície pribúdali po desiatkach, až z nich boli  stovky.

Bolo aj niekoľko ľudí, ktorým sa naše aktivity nepáčili, ale na to má každý právo.

Piešťanci, naozaj žijeme len z turistov ?

Vysvetlil jej to pán Rudolf:

Niektorí zúfalci dokonca volali na mesto a mestskú políciu, že im pohľad na petíciu vadí, že ich obťažuje.  Ak by ale mali tam volať tí, ktorých naša prítomnosť potešila, asi by na meste a mestskej polícii nerobili v tieto dni nič iné, ako dvíhali telefón za telefónom.

Mnoho občanov vníma Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko ako stranu, na ktorú dlho čakali.

Iní ju pokladajú s veľkým predstihom za najmenšie zlo na našej politickej scéne, pretože po tých rokoch už neexistuje na svete strana, ktorej by verili.

Sú pevne rozhodnutí v najbližších voľbách to vyskúšať  s „Marianom Kotlebom“. Deklarujú, že tým nemajú čo stratiť, tak ako voľbou „štandardných“ politických strán nemajú čo získať. Je to pre nich zároveň  spôsob, ako potrestať tzv. „systémové“ politické strany za to, čo všetko občanom za tie roky natropili.

Európska únia vďaka snahe vnútiť Slovensku povinné kvóty prerozdeľovania migrantov stratila aj ten zbytok dôvery, čo k nej ľudia mali.

Aj samotná Tatiana nie je z vývoja v Európe nadšená. časom možno pochopí že bojovať proti ĽS Naše Slovensko je zároveň boj za tých, ktorých sa pri každom lete bojí…

Z rozhovorov vyplynulo, že hlavnou otázkou pre občanov dnes nie je, či v Únii zotrvať, ale ako z únie odísť, tak aby Únia nemala možnosť nám robiť problémy.

Kedysi hojne sa vyskytujúci „euronadšenci“ sú dnes vymierajúcim druhom.  Slovensko Únii neverí…

fotogaléria:

verzia fotogalérie pre rýchly internet, plná kvalita foto

Spomienka na Ondreja Bindera

V sobotu 13. mája 2017 je tomu presne rok, čo nás náhle opustil  človek, ktorého sme si vážili, ktorého sme mali radi.

Členovia Trnavského krajského klubu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko si v tento deň uctili  pamiatku Ondreja Bindera položením vencov pri jeho hrobe vo Svätom Antone.

Ondrej Binder dnes už nie je medzi nami. Ostáva v našich spomienkach a srdciach a výsledky jeho práce, predovšetkým Ranč Nádej, sú  súčasťou života  Svätého Antona.

fotogaléria:

verzia fotogalérie pre rýchly internet, plná kvalita foto

Naši poslanci v parlamente – ako hlasovali o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín?

Prijatím zákona vzniká Fond na podporu kultúry národnostných menšín. Fond bude právnickou osobou so sídlom v Bratislave a jeho úlohou bude prerozdeľovať finančné prostriedky na podporu kultúrnych a vedeckých aktivít kultúry národnostných menšín.

Príjmy fondu zo štátneho rozpočtu podľa zákona  nesmú byť nižšie ako 8 000 000 eur na rok a fond môže na svoju vlastnú prevádzku využiť max. 4% z príjmov, t.j.  96 % musí prerozdeliť medzi jednotlivých poberateľov, ktorými v mnohých prípadoch budú mimovládne organizácie. Hlasovať proti zákonu preto znamenalo „rozhádzať“ si to s mimovládkami.

Zákon dokonca definuje aj pomer delenia podľa národnosti žiadateľov: maďarská 53 %, rómska 22,5 %, rusínska 6,4 %, česká 3,7 %. Zbytok sa delí medzi 9 ďalších národností či etník. Napríklad moravská národnostná menšina má podiel 1,4 %.

Zaujímavé je,  ako v čase nedostatku prostriedkov na zdravotníctvo, školstvo, vidia predkladatelia zákona otázku existencie finančných prostriedkov, ktoré tento zákon vyžaduje.

Zdá sa, že z tohto aspektu zákona väčšinu poslancov hlava nebolí, veď stále je komu vziať, napríklad invalidom, ako sa mnohým z nich stalo nie tak dávno.

V posledných dňoch sme svedkami rôznych transferov zo štátneho rozpočtu na rôzne „potrebné“ veci, napríklad  ďalších 15 miliónov má smerovať k mimovládkam, v rámci boja proti korupcii.

Ing. Mgr. Marian Kotleba (foto: Naše Slovensko)

Veta Mariana Kotlebu o tom, že peňazí je v štáte dosť, ide len o to kde má ten štát priority sa jasne ukázala aj pri schvaľovaní tohto návrhu zákona.

Proti návrhu zákona sa odvážili byť len poslanci Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Klub Sme Rodina sa radšej nevyjadril, hlasovania sa zdržali všetci jeho členovia.

Rovnako sa zdržala aj väčšina klubu SaS, kde ešte ostala nejaká tá aspoň minimálna rozpočtová zodpovednosť.

5 poslancov z SaS však bolo za zákon, niektorí z nich ho aj aktívne ho podporili v rozprave. Skúste si tipnúť, ktorí to boli.

Ako jednotliví poslanci hlasovali o zákone  ? (kliknúť sem…)

Za Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko vystúpil v rozprave Milan Uhrík (video) a o niečo neskôr a oveľa ráznejšie Milan Mazurek (video).

Ing. Milan Uhrík PhD. (foto: YouTube)

Milan Uhrík poukázal hlavne na kontrast, ktorý vzniká v súvislosti s financovaním Matice Slovenskej.

sa bavíme o tom, čo chcete podporiť, teda kultúru národnostných menšín, hoci my si myslíme, že tú podporu dostávajú dostatočnú už aj teraz, dám to do kontrastu s Maticou slovenskou. Matica slovenská má rozpočet taký istý ako minulý rok, aj v tomto roku má 1 celá pokiaľ sa nemýlim 49 milióna eur. V porovnaní s podporou kultúry národnostných menšín je to veľmi malé číslo

Spomenul aj politický tlak na Maticu, ktorému bol vystavená za jedno zo svojich videí o slovenskej histórii:

kde Matica slovenská nejakým spôsobom sa snažila vysvetliť historické okolnosti, za ktorých vznikol Slovenský štát a nejak hypoteticky uvažovala, že čo by sa stalo, keby sa história vyvinula inak. Namiesto toho, aby sa dočkala podpory a nejakého povzbudenia do ďalšej takejto činnosti, pretože na pomery Matice slovenskej išlo o povedzme si rovno odvážny čin prihliadnuc na politické pomery … a celkovo vlády. Namiesto toho, aby sa Matica Slovenská dočkala podpory, tak si vyslúžila od vás pán minister kritiku a sám ste začali hovoriť o tom, že možno bude treba túto inštitúciu zmodernizovať, zmodernizovať…

Milan Mazurek (foto: FB)

Oveľa ráznejšie však vystúpil Milan Mazurek, ktorý naplno odokryl sociálny rozmer takéhoto šafárenia „systémových“ strán.

Návrh zákona ohodnotil slovami:

Opäť raz v druhom čítaní predkladáte totálny nezmysel. Nie nezmysel z obsahovej stránky ale z toho dôvodu, že samotná opodstatnenosť existencie takéhoto návrhu je pri súčasnom stave slovenskej ekonomiky absolútne zbytočná. je to jednoducho hlúposť.

a po chvíli prešiel na ekonomický aspekt veci:

…my nemáme nič proti podpore kultúry národnostných menšín, ten problém je ale taký, že Slovensko sa len za posledný rok zadlžilo o ďalšie dve miliardy eur, ale nedávno, sme prijali zákon o štátnom rozpočte, v ktorom sme ho zadlžili o ďalšie dve miliardy eur. To znamená, keďže máte do roku 2020 také predsavzatie prijať vyrovnaný štátny rozpočet, nechápem ako to chcete dosiahnuť pri neustálom navyšovaní výdavkov na rôzne nepotrebné veci, pretože áno, podporiť kultúru národnostných menšín v dvojnásobnej výške oproti predchádzajúcim rokom je v súčasnosti nepotrebná vec.

ktorý sa spája s aspektom sociálnym:

ilustračné foto (zdroj: PixaBay)

keby ste tieto 4 milióny eur miesto nezmyselného navyšovania kultúry národnostných menšín použili na napríklad stavbu nejakých nízko nákladových bytov niekde v Kežmarku, v Spišskej Novej Vsi, v Trebišove niekde na východe alebo na strednom Slovensku, kde sú tieto veci reálne potrebné, tak som si istý, že občania týchto miest, týchto regiónov by vám boli naozaj navždy vďačný. Podpora mladých rodín, podpora slušných ľudí, podpora pracujúcich, tvorba pracovných miest, to sú veci, ktoré vás jednoducho netrápia.

….Stále počúvame tú istú výhovorku, ak sa jedná o navyšovanie platov štátnych zamestnancov, o platoch zdravotné sestry, učiteľov kohokoľvek. Nie sú finančné prostriedky. Ak však ide o úplný nezmysel ako je tento zákon zrazu finančné prostriedky vieme nájsť, zrazu vieme Slovensko ešte viac zadlžiť, veď prečo by to niekomu vadilo, nebude to platiť vy štandardní politici, platiť to budú občania Slovenskej republiky, ktorí každý deň o pondelka do piatku chodia do práce a tvrdo pracujú na to, aby vy ste mohli takýmito nezmyselnými projektami hlúpo a neúčelne vynakladať ich finančné prostriedky.

A ku koncu poriadne pritvrdil, niet divu, že práve  Milana Mazureka  by mnohí „prosystémoví“ radi videli „odstaveného“ od verejného pôsobenia pomocou represívnych zložiek štátu:

Všimol som si za ten rok aj niečo čo tu sedím, že pomoc nášmu národu, vzhliadnutie na jeho potreby alebo snaha o zlepšenie života slovenských občanov je vám úplne ukradnutá. Vy sa staráte iba o seba o svoje vrecká, o svoje kšefty, o to aby ste sa mohli luxusnými autami voziť po Bratislave, vysmievať sa ľuďom do tváre v nedeľu v televízii sa pretŕčať pred kamerami a tváriť sa ako tí, ktorí chcú Slovensko zachrániť.

Úspešný piešťanský Deň zdravia.

Deň zdravia, už tradičná  akcia, má za sebou ďalší úspešný ročník.

Obyvatelia a návštevníci mesta sa pristavovali pri stánku, dávali si merať tlak a cukor v krvi.

Nad očakávanie vysoký bol záujem o petície ohľadom SlovExitu z EU a NATO.

Napriek tomu sa na akcii „politizovalo“ o dosť menej ako po minulé roky, občania už sú z politických diskusií unavení.

Väčšinou sa len poďakovali za záujem Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko o nich, radových občanov. Mnohí k tomu pridali ešte pár slov o tom, že stranu podporujú a budú ju voliť pri každej príležitosti. „Štandardné“ strany ich už natrvalo sklamali.

Krátky poobedňajší dážd akciu nenarušil, tak ako ju nenarušili dnes naozaj ojedinelí „pravoverní“ neprajníci Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

Napriek vysokej pracovnej zaťaženosti si na Deň zdravia našiel čas aj poslanec NRSR Bc. Stanislav Drobný, ktorý je obyvateľom Piešťan.

Dúfame, že o rok sa na tom istom mieste vidíme opäť.

fotogaléria:

verzia fotogalérie pre rýchly internet, plná kvalita foto