Archív kategorií: Udalosti a komentáre

Darovanie lietadiel MIG 29 v majetku SR na Ukrajinu

Darovanie lietadiel MIG 29 v majetku SR na Ukrajinu spôsobilo vlnu rozhorčenia slovenskej verejnosti. A nie je to len tým, že rozhodnutie prijala vláda v demisii.

Vláda sa v tejto kauze odvoláva na článok Ústavy SR Čl. 119, písm. f) o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky s tým že príslušné kompetencie delegoval na vládu prezident Slovenskej republiky.

Z oficiálneho vyhlásenia Ministerstva obrany  „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny (pozn. za slovenskú stranu podpísaná ministrom obrany) o darovaní vojenského materiálu zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky a je vypracovaná v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov.“

(zdroj)

Slovenský právny poriadok má vcelku dosť § vzťahujúcich sa ku správe štátneho majetku. Či  „dočasná“ vláda mohla alebo nemohla podpísať medzinárodnú zmluvu je jedna vec, druhou je či môže len tak „darovať“ majetok tak obrovskej ceny.

Minimálne v dvoch rovinách sú veľmi silné pochybnosti o tom či všetko prebehlo v súlade s platnou legislatívou.

Prvá : Podozrenie na porušenie zákona a  interných predpisov MO ohľadom správy majetku štátu.

MIGy 29 do dnešného dňa figurujú ako výzbroj a letecká technika 81.krídla Sliač (zdroj), táto technika nebola vyradená ako prebytočný majetok. Protilietadlový raketový systém KUB M2 figuruje reálne vo výzbroji 11. brigády VzS Nitra (zdroj).  Technika ktorá nebola  vyradená ako prebytočný majetok v zmysle zákona by sa nemala darovať ani predávať inak vzniká podozrenie na spáchanie trestného činu v zmysle TZ §237 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Pre prípady  darovania štátneho majetku v správe Ministerstva obrany SR platí  metodika ktorú má zverejnenú na vlastnej stránke

Logika hovorí, že keby aj bola technika a výzbroj 81.krídla Sliač , vyradená ako prebytočný majetok, tak by mal byť zrušený aj vojenský útvar ktorý  touto technikou disponoval, nakoľko stratil svoje opodstatnenie. Alebo je normálne , že odzbrojíte vojenskú jednotku a necháte ju ďalej existovať bez techniky a výzbroje?  Ak sa do dnešného dňa tak nestalo, na štandardy NATO trochu neštandardné.

Druhá: Porušenie medzinárodných štandardou pri podpise medzinárodnej dohody.

Medzinárodná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o darovaní vojenského materiálu môže byť neplatná aj z toho dôvodu, že je tu podozrenie ohľadom podvodu. Ten by spočíval v tom, že ukrajinskej strane bol dodaný materiál vyžadujúci súhlas o reexporte, v prípade MIG 29 od Rosvooruženia, Rosoboronexportu alebo výrobcu lietadiel, pričom darujúca strana takýmto súhlasom nedisponuje (oficiálne vyhlásenie  Veľvyslanectva RF v Bratislave   )

Rastislav Schlosár: Darovanie Migov Ukrajine je protiústavné! Každý člen vlády, ktorý za to zahlasuje, spácha úmyselne trestný čin!


foto: Milan Nykodym, Flickr, CC BY-SA 2.0

Ústavní právnici v tom majú jasno. Darovať slovenské Migy Ukrajine by bolo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. V súčasnosti na to nemá právomoc ani parlament, a už vôbec nie vláda v demisii!

To znamená, že ak členovia vlády SR zahlasujú za túto zradu, ktorá po mnohých stránkach ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky a zaťahuje nás ešte viac do vojny s Ruskom, dopustia sa jednoznačne trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona! Každý z nich totiž musí poznať tieto ústavno-právne analýzy a ak aj napriek tomu za to zdvihne ruku, úmyselne prekročí svoju právomoc a nebude sa tak môcť vyhovárať, že o protiprávnosti tohto skutku nevedel.

V tom prípade, ako člen Ústavnoprávneho výboru NR SR, na všetkých týchto zradcov a zapredancov, ktorí slúžia cudzím protislovenským záujmom, okamžite podávam trestné oznámenie.

Slovenské srdce – nedajme sa manipulovať!

Počúvajme naše slovenské srdce, ktoré je milujúce, súcitné, pomáhajúce…

Naše slovenské srdce nám radí za zosnulých obetovať modlitby, ktoré pomôžu najviac. Nie poriadať „pietne stretnutia“, kde sa pokrikujú politické heslá.

Nezúčastňujme sa tých tancov na hroboch mladých ľudí, ktoré poriadajú odporcovia Slovenska. Avšak aj za tých obetujme krátku modlitbu.

My veríme v Najvyššiu spravodlivosť, ktorej sa nikto z nás nevyhne. Všetci jej podliehame, či som politik, novinár, euroúradník, prezident alebo bezdomovec.

Slovensko v týchto chvíľach musí zostať pevné, zomknuté nie pod falošnými vlajkami zradov, ale pod našou vlajkou a pod Krížom.

Zachovajme sa v týchto historických chvíľach podľa slovenského srdca, nie podľa európskeho, ktoré je nasiaknuté zlobou, rozvratom, nenávisťou, manipuláciou a zradou.

Konajme aj my členovia alebo sympatizanti ĽS Naše Slovensko tak, aby sme boli hodný nášho hesla: „Za Boha a za národ“.

Tomáš Drobný

(úvodné foto: Pixabay)

Stretnutie vlastencov na národnej púti – Kostolec (Ducové) 2017

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Vlastenecky zmýšľajúci ľudia si 5. júla na národnej púti pripomenuli život a dielo solúnskych bratov, Konštantína (dnes známeho pod jeho rehoľným menom Cyril) a Metoda.

Pred vyše 1155 rokmi sa knieža Rastislav rozhodol na území Veľkej Moravy nájsť spôsob akým by sa kresťanstvo dostalo do sŕdc jeho obyvateľov.

Potreboval k tomu vzdelaných vierozvestcov a tak požiadal o pomoc pápeža v Ríme. Tam nepochodil. Tak to skúsil v Carihrade.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Dobová náboženská biografia o sv. Metodovi a o sv. Cyrilovi napísaná v 9. stor. v staroslovienčine nám necháva tento opis udalosti:

Cisár Michal III si vypočul Rastislavových poslov a hneď sa obrátil na Konštantína:

Počuješ, Filozof, tieto slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

To že sa cisár Michal III v oboch bratoch nemýlil, to dokázala aj táto národná púť.

Je symbolické, že hlavným problémom pre bratov neboli pohania, ale zradní germánsky svetskí a cirkevní, teda kresťanskí mocipáni, ktorí chceli dnešné Slovensko pre seba.

Dokonca v roku 870 uniesli svätého Metoda a v ťažkých podmienkach ho väznili.

Germánskych, presnejšie východofranských, pánov neobmäkčilo nič, žiadne prosby ani argumenty, až kým neboli v roku 872 Slovanmi porazení. Vojenské víťazstvo Slovanov prinieslo Metodovi slobodu.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Problémy so zasahovaním zo zahraničia však neustávali a za čias Svätopluka sa po Metodovej smrti cudzím pánom podarilo mnohé z diela bratov zničiť.

Ale duchovné posolstvo ich diela sa zničiť nepodarilo. Dôkazom toho sú účastníci tejto národnej púte.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Aj v dnešnej dobe je snaha zničiť dielo sv. Cyrila a sv. Metoda, mnohí sa na Slovensku tomu zapredali.

Ale my vlastenci nedopustíme zánik duchovného diela oboch svätých Solúnskych bratov, my sa nenecháme zapredancami ovplyvniť a ani vyhrážkami a silou zastrašiť.

A v tom nám Pán Boh pomáhaj! Dedičstvo otcov zachovaj nám pane.

Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

foto: Ladislav Nagy

Pokus o zákaz Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

(ilustračné foto: podklad Pixabay)

Miesto zákazu strán, ktorým sa pod rukami „stratili“ miliardy, chcú zakázať stranu kde sa nekradne. Strana proste vadí tým čo sú „hore“ a o tom to je.

Tých „hore“ nezaujíma bežný volič, okrem chvíle, keď im má hodiť svoj hlas.

predvolebné heslo Mostu – Híd

Iste si spomeniete na predvolebnú kampaň Mostu – Híd a Siete s mottom „s Ficom nikdy“. A o pár dní sa už s ním bratríčkovali. Tým zmarili  vôľu toho voliča, ktorému sľúbili iného premiéra.

heslá pred voľbami sú predvolebné heslá, po voľbách rozhodol „charakter“

Teraz chcú zmariť voľbu ďalšiemu množstvu ľudí, voličom Mariana Kotlebu. A hlavne vziať možnosť voľby veľkému množstvu ľudí, ktorí sa ho chystali voliť.

Poznám skalných nevoličov, ktorí tvrdili „Keby voľby mohli niečo zmeniť, dávno by ich zakázali“.

A to sa práve teraz deje. Tí „hore“ dnes nezakazujú voľby ako také, ale snažia sa zakázať to, aby voľby mohli v našich životoch niečo zmeniť.

A je naozaj dosť toho, čo treba zmeniť, nielen rozbité cesty, či stav zdravotníctva.

Vieme ako málo zarábajú pracujúci občania, vieme ako sa rozkrádajú verejné financie. Veď niekde sa musí strácať to, čo vyrobia občania, keď tí občania sú nútení vyžiť z tak mála.

My to vieme a vieme to aj napraviť.

A práve preto nás chcú zakázať. Nič na nás nemajú, len smiešne dôvody: obrázky z facebooku, pár slov z prejavov, nejaké číslo, to vraj ohrozuje  občanov Slovenska.

Bc. Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

(článok vyšiel v tlačenom vydaní Náš Trnavský kraj č.5/2017)