Archív kategorií: Udalosti a komentáre

Slovenské srdce – nedajme sa manipulovať!

Počúvajme naše slovenské srdce, ktoré je milujúce, súcitné, pomáhajúce…

Naše slovenské srdce nám radí za zosnulých obetovať modlitby, ktoré pomôžu najviac. Nie poriadať „pietne stretnutia“, kde sa pokrikujú politické heslá.

Nezúčastňujme sa tých tancov na hroboch mladých ľudí, ktoré poriadajú odporcovia Slovenska. Avšak aj za tých obetujme krátku modlitbu.

My veríme v Najvyššiu spravodlivosť, ktorej sa nikto z nás nevyhne. Všetci jej podliehame, či som politik, novinár, euroúradník, prezident alebo bezdomovec.

Slovensko v týchto chvíľach musí zostať pevné, zomknuté nie pod falošnými vlajkami zradov, ale pod našou vlajkou a pod Krížom.

Zachovajme sa v týchto historických chvíľach podľa slovenského srdca, nie podľa európskeho, ktoré je nasiaknuté zlobou, rozvratom, nenávisťou, manipuláciou a zradou.

Konajme aj my členovia alebo sympatizanti ĽS Naše Slovensko tak, aby sme boli hodný nášho hesla: „Za Boha a za národ“.

Tomáš Drobný

Stretnutie vlastencov na národnej púti – Kostolec (Ducové) 2017

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Vlastenecky zmýšľajúci ľudia si 5. júla na národnej púti pripomenuli život a dielo solúnskych bratov, Konštantína (dnes známeho pod jeho rehoľným menom Cyril) a Metoda.

Pred vyše 1155 rokmi sa knieža Rastislav rozhodol na území Veľkej Moravy nájsť spôsob akým by sa kresťanstvo dostalo do sŕdc jeho obyvateľov.

Potreboval k tomu vzdelaných vierozvestcov a tak požiadal o pomoc pápeža v Ríme. Tam nepochodil. Tak to skúsil v Carihrade.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Dobová náboženská biografia o sv. Metodovi a o sv. Cyrilovi napísaná v 9. stor. v staroslovienčine nám necháva tento opis udalosti:

Cisár Michal III si vypočul Rastislavových poslov a hneď sa obrátil na Konštantína:

Počuješ, Filozof, tieto slová? Niet iného než teba, kto by toto mohol vykonať, preto vezmi veľa darov a svojho brata Metoda a choď! Lebo ste Solúnčania a všetci Solúnčania hovoria čistou slovančinou

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

To že sa cisár Michal III v oboch bratoch nemýlil, to dokázala aj táto národná púť.

Je symbolické, že hlavným problémom pre bratov neboli pohania, ale zradní germánsky svetskí a cirkevní, teda kresťanskí mocipáni, ktorí chceli dnešné Slovensko pre seba.

Dokonca v roku 870 uniesli svätého Metoda a v ťažkých podmienkach ho väznili.

Germánskych, presnejšie východofranských, pánov neobmäkčilo nič, žiadne prosby ani argumenty, až kým neboli v roku 872 Slovanmi porazení. Vojenské víťazstvo Slovanov prinieslo Metodovi slobodu.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Problémy so zasahovaním zo zahraničia však neustávali a za čias Svätopluka sa po Metodovej smrti cudzím pánom podarilo mnohé z diela bratov zničiť.

Ale duchovné posolstvo ich diela sa zničiť nepodarilo. Dôkazom toho sú účastníci tejto národnej púte.

kliknutím na obrázok otvoríte galériu..

Aj v dnešnej dobe je snaha zničiť dielo sv. Cyrila a sv. Metoda, mnohí sa na Slovensku tomu zapredali.

Ale my vlastenci nedopustíme zánik duchovného diela oboch svätých Solúnskych bratov, my sa nenecháme zapredancami ovplyvniť a ani vyhrážkami a silou zastrašiť.

A v tom nám Pán Boh pomáhaj! Dedičstvo otcov zachovaj nám pane.

Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

foto: Ladislav Nagy

Pokus o zákaz Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko.

(ilustračné foto: podklad Jiří Sedláček)

Miesto zákazu strán, ktorým sa pod rukami „stratili“ miliardy, chcú zakázať stranu kde sa nekradne. Strana proste vadí tým čo sú „hore“ a o tom to je.

Tých „hore“ nezaujíma bežný volič, okrem chvíle, keď im má hodiť svoj hlas.

predvolebné heslo Mostu – Híd

Iste si spomeniete na predvolebnú kampaň Mostu – Híd a Siete s mottom „s Ficom nikdy“. A o pár dní sa už s ním bratríčkovali. Tým zmarili  vôľu toho voliča, ktorému sľúbili iného premiéra.

heslá pred voľbami sú predvolebné heslá, po voľbách rozhodol „charakter“

Teraz chcú zmariť voľbu ďalšiemu množstvu ľudí, voličom Mariana Kotlebu. A hlavne vziať možnosť voľby veľkému množstvu ľudí, ktorí sa ho chystali voliť.

Poznám skalných nevoličov, ktorí tvrdili „Keby voľby mohli niečo zmeniť, dávno by ich zakázali“.

A to sa práve teraz deje. Tí „hore“ dnes nezakazujú voľby ako také, ale snažia sa zakázať to, aby voľby mohli v našich životoch niečo zmeniť.

A je naozaj dosť toho, čo treba zmeniť, nielen rozbité cesty, či stav zdravotníctva.

Vieme ako málo zarábajú pracujúci občania, vieme ako sa rozkrádajú verejné financie. Veď niekde sa musí strácať to, čo vyrobia občania, keď tí občania sú nútení vyžiť z tak mála.

My to vieme a vieme to aj napraviť.

A práve preto nás chcú zakázať. Nič na nás nemajú, len smiešne dôvody: obrázky z facebooku, pár slov z prejavov, nejaké číslo, to vraj ohrozuje  občanov Slovenska.

Bc. Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

(článok vyšiel v tlačenom vydaní Náš Trnavský kraj č.5/2017)

Krach veľkého protikorupčného pochodu

(úvodné foto  – vybavenie za tisíce, zdroj: YouTube)

Mala to byť veľkolepá akcia, organizovaná tromi „obyčajnými“ stredoškolskými študentmi.

Účasť okolo 5500 osôb,  je vzhľadom k vynaloženým prostriedkom a veľkej  mediálnej kampani, naozaj neúspech.

Sociálne siete sa začali plniť vtipnými obrázkami, upozorňujúcimi na pozadie akcie (zdroj: FB)

Občania Slovenska  nie sú hlúpi. Hneď si všimli, že „obyčajní“ študenti disponujú neobyčajnými finančnými možnosťami a veľkým mediálnym vplyvom.

Ďalšie osoby okolo akcie sú dôkazom, že za celou tou  maškarádou stáli naše dobre známe mimovládky, slúžiace rôznym nadnárodným skupinám.

Mnohí občania sami postrehli, že vláda vadí mimovládkam a Bruselu pre niečo úplne iné, než je korupcia.

Vadí im  to, že vláda nie je dostatočne ústretová voči požiadavke  povinných kvót presídľovania migrantov na Slovensko.

Postoj slovenskej vlády  nie je taký rázny, ako je to u Viktora Orbána. Ale Brusel a mimovládky majú už dosť aj neustáleho lavírovania Róberta Fica.

V utorok  išlo o to, skúsiť cez protesty proti korupcii pripraviť takú atmosféru v spoločnosti, ktorá by pomohla vytvoriť podmienky pre výmenu vlády za takú, ktorá by miesto  rôzneho naťahovania a sľubovania, tie  migračné kvóty   čo najskôr prijala.

Bc. Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

V pozadí celej akcie je viac vidieť snahu „búrať ploty“ a prijať kvóty, než boj proti korupcii. Foto: Gémes Sándor/SzomSzed (CC BY-SA 3.0), via Wikimedia Commons