Archív kategorií: Nezaradené

Sčítanie ľudí na Slovensku

Zaujal ma úryvok z knihy Edward Snowden: Nebezpečí sčítaní lidu.

A hneď ma napadla situácia, keď v roku 2021 média a úrady hustili do ľudí, ako treba správne a pravdivo vyplňovať papiere o sčítaní. Ako treba pomôcť starým ľudom s vyplňovaním. A keď nepodáš alebo zle vyplníš, tak dostaneš pokutu. A veru nie malú.

Dúfam, že sa pán Snowden nenahnevá, ale použijem z jeho knihy krátky úryvok:

„Môžete si byť istí, že keď vás nejaká „vláda“ do niečoho núti pod hrozbami pokút, tak to
s vami rozhodne nemyslí dobre. Nikdy sa napríklad nestalo, že keď úradníci na základe sčítania ľudí zistili, že máte málo majetku alebo financií, tak vám doplatili rozdiel. Jednoducho sčítanie ľudí neslúži ľudom, ale vládnucim elitám, aby mali prehlaď o „svojom“ majetku. Koniec koncov nič nám nepatrí, pretože i z „vlastného majetku“ platíme ročne dane alebo zdravotné poistenie (kupujeme si právo na život bez exekúcie). Môžeme to teda najskôr nazvať auditom či inventúrou.“

Teraz ostáva otázka ,,A načo to teda vláde bolo alebo je?“. Vieme si ešte sedliackym rozumom spojiť veci, udalosti,  ktoré sa po sčítaní ľudí diali a dejú  a aké zákony si v parlamente schvaľuje odvolaná vláda?

Či už len ako teliatka pozeráme do televízií na správy, tupé programy, seriály? Dokedy slovenský národ bude trpieť takéto zaobchádzanie? Kedy príde ten zlom, keď si slovenský národ povie ,,Tak už dosť…“. Kedy dostane v srdci ten impulz, aby povstal a začal sa aktívne podieľať na chode svojho štátu? Kedy začne niečo robiť pre svoje deti a vnúčatá? Všetci snívame o druhom Švajčiarsku na našom území. Politici to ľuďom tlačili do hláv, ale nepovedali im, že treba pre to aj niečo robiť. Napríklad zaujímať sa  o dianie na Slovensku, chodiť voliť a demonštrovať, keď politici nerobia tak, ako sľúbili. Alebo sa naozaj držíme príslovia ,,Po nás potopa“? Uvedomujeme si, že vďaka našej ľahostajnosti a nezáujmu o veci verejné nám vládnu tí najneschopnejší? Už nás na to upozorňoval aj Platón cca pred 2300 rokmi:
„Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike.“

Skúste prestať sledovať televízie a rozhliadnite sa okolo seba. A nemám pravdu? Každý si odpovedzme sám.

Už naozaj nie je čas prehovárať bojazlivé zvieratka v nás, že je všetko v poriadku, je čas prebudiť v nás vlkov a postupnými krokmi docieliť to, čo povedal Ján Pavol II.: ,,Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia.“.

Tak nečakajme a začnime budovať.

Tomáš Drobný

Boli sme tam – súťaž vo varení gulášu v Bojničkách.

Súťaž sa uskutočníla v piatok 1. septembra 2017 v Spoločenskej záhrade Bojničky.

Guláš uvarený, vzorka odovzdaná, je čas sa poriadne najesť.

Guláš potešil dospelých, deti zaujali balóniky

ale mňa berie spánok…

Gulášmajstrovský tím „kotlebovci“ sa umiestnili na peknom 5 mieste. Suťažilo 24 tímov.

Prišiel dážď

Hriešny tanec

a tancovačka

Bola zábava ale aj diskusia s občanmi na vážne témy

Vďaka patrí všetkým čo sa na akcii zúčastnili, na fotografii je guláš tím Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Súťažili a guláš varili členovia okr. klubu Hlohovec

Fotogaléria (1200  x 900)

text a foto: Ladislav Nagy

Cesta do hlbín novinárovej duše.

(ílustračné foto, boje v Stalingrade, zdroj Bundesarchiv)

Bc. Stanislav Drobný

Nezvyknem komentovať „veľdiela“ našich tzv. systémových novinárov.

Pri článku Tomáša Kyseľa (portál Aktuality) s názvom „Prečo kotlebovci oslavujú  Slovenský štát aj Červenú armádu“ urobím výnimku.

V štandardných médiách veľmi  ťažko môžu pochopiť náš vzťah tak k 1. Slovenskej republike ako aj k Červenej armáde.

Náš vzťah ku všetkému z  našej histórie je totiž založený na čo najviac objektívnom poznaní konkrétnej doby. Pre nás je dôležitá  historická pravda, teda to, ako sa veci naozaj stali.

My nepotrebujeme kriviť históriu pre potreby ideológie, zamlčiavať či vyzdvihovať jednotlivé fakty.

My nie sme „štandardné“ médium, kde je prikázané  buď niekoho oslavovať alebo na neho totálne nakydať.

My máme úctu k histórii, pretože tá nebola nikdy čiernobiela.
Históriu tvorili osudy bežných ľudí a my práve preto k nim  cítime pokoru.

Uvedomujeme si, že nemusíme mať  k dispozícii všetky poznatky o danej dobe a tak nie je na mieste konkrétne postavy histórie neuvážene vychvaľovať alebo haniť.

Pri nás môže tak člen strany či iný občan prejaviť slobodne svoj názor na jednotlivé osobnosti dejín, či dejinné udalosti. Nie je problém, ak „velebí“ statočnosť vojakov Červenej armády alebo konkrétny   manéver jednotiek wehrmachtu označí za takticky vynikajúco zvládnutý.

Kiež by v podobnej situácii boli štandardní novinári a profesionálni historici.

Všetci iste vieme, že tomu tak nie je. Odchýliť sa od predpísaných „nôt“ často znamená v ich prípade  existenčný postih.

My ale žijeme predovšetkým nie dejinami ale prítomnosťou a budúcnosťou Slovenska.

Tá závisí aj od toho, či dokážeme ubrániť občianske hodnoty  pred novodobými uzurpátormi.  Napríklad ubrániť pre občanov slobodu slova.

Bc. Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko