Archív kategorií: Nezaradené

Boli sme tam – súťaž vo varení gulášu v Bojničkách.

Súťaž sa uskutočníla v piatok 1. septembra 2017 v Spoločenskej záhrade Bojničky.

Guláš uvarený, vzorka odovzdaná, je čas sa poriadne najesť.
Guláš potešil dospelých, deti zaujali balóniky
ale mňa berie spánok…
Gulášmajstrovský tím „kotlebovci“ sa umiestnili na peknom 5 mieste. Suťažilo 24 tímov.
Prišiel dážď
Hriešny tanec
a tancovačka
Bola zábava ale aj diskusia s občanmi na vážne témy
Vďaka patrí všetkým čo sa na akcii zúčastnili, na fotografii je guláš tím Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Súťažili a guláš varili členovia okr. klubu Hlohovec

Fotogaléria (1200  x 900)

text a foto: Ladislav Nagy

Cesta do hlbín novinárovej duše.

(ílustračné foto, boje v Stalingrade, zdroj Bundesarchiv)

Bc. Stanislav Drobný

Nezvyknem komentovať „veľdiela“ našich tzv. systémových novinárov.

Pri článku Tomáša Kyseľa (portál Aktuality) s názvom „Prečo kotlebovci oslavujú  Slovenský štát aj Červenú armádu“ urobím výnimku.

V štandardných médiách veľmi  ťažko môžu pochopiť náš vzťah tak k 1. Slovenskej republike ako aj k Červenej armáde.

Náš vzťah ku všetkému z  našej histórie je totiž založený na čo najviac objektívnom poznaní konkrétnej doby. Pre nás je dôležitá  historická pravda, teda to, ako sa veci naozaj stali.

My nepotrebujeme kriviť históriu pre potreby ideológie, zamlčiavať či vyzdvihovať jednotlivé fakty.

My nie sme „štandardné“ médium, kde je prikázané  buď niekoho oslavovať alebo na neho totálne nakydať.

My máme úctu k histórii, pretože tá nebola nikdy čiernobiela.
Históriu tvorili osudy bežných ľudí a my práve preto k nim  cítime pokoru.

Uvedomujeme si, že nemusíme mať  k dispozícii všetky poznatky o danej dobe a tak nie je na mieste konkrétne postavy histórie neuvážene vychvaľovať alebo haniť.

Pri nás môže tak člen strany či iný občan prejaviť slobodne svoj názor na jednotlivé osobnosti dejín, či dejinné udalosti. Nie je problém, ak „velebí“ statočnosť vojakov Červenej armády alebo konkrétny   manéver jednotiek wehrmachtu označí za takticky vynikajúco zvládnutý.

Kiež by v podobnej situácii boli štandardní novinári a profesionálni historici.

Všetci iste vieme, že tomu tak nie je. Odchýliť sa od predpísaných „nôt“ často znamená v ich prípade  existenčný postih.

My ale žijeme predovšetkým nie dejinami ale prítomnosťou a budúcnosťou Slovenska.

Tá závisí aj od toho, či dokážeme ubrániť občianske hodnoty  pred novodobými uzurpátormi.  Napríklad ubrániť pre občanov slobodu slova.

Bc. Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

Spomienka na Ondreja Bindera

V sobotu 13. mája 2017 je tomu presne rok, čo nás náhle opustil  človek, ktorého sme si vážili, ktorého sme mali radi.

Členovia Trnavského krajského klubu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko si v tento deň uctili  pamiatku Ondreja Bindera položením vencov pri jeho hrobe vo Svätom Antone.

Ondrej Binder dnes už nie je medzi nami. Ostáva v našich spomienkach a srdciach a výsledky jeho práce, predovšetkým Ranč Nádej, sú  súčasťou života  Svätého Antona.

fotogaléria:

verzia fotogalérie pre rýchly internet, plná kvalita foto

Stretli sme sa, aj keď nám v tom chceli podlo zabrániť.

Raz sa dúfam dozvieme, kto konkrétne vydáva pokyny k vykonávaniu nátlaku na majiteľov objednaných priestorov.

Cieľ tohto nátlaku je jasný, ide o zúfalú snahu zabrániť  predstaviteľom Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko stretávať sa s občanmi.

Kežmarok, akcia proti „extrémizmu“.  Dievča sa  pýta organizátorov, prečo tam musí byť povinne. Fot:o: YouTube

Kým rôzni hlásatelia „multikultúry“ dostávajú mestské a obecné priestory buď zdarma, alebo za minimálny poplatok,  ĽS Naše Slovensko boli prostredníctvom nátlaku na majiteľov priestorov zrušené riadne objednané a prisľúbené  komerčné prenájmy priestorov.

Stalo sa tak  v Nových Zámkoch, Piešťanoch, v Považskej Bystrici ako aj inde.  Rovnako  to bolo aj 3. apríla v Senici.

Na  akciách našich neprajníkov je bežné, že prevažnú časť divákov tvoria študenti, ktorí sa ich akcie musia povinne zúčastniť, inak by im hrozil postih.

Senica, zber podpisov pod petíciu za vystúpenie z EÚ a NATO. Foto: Ladislav Nagy

Že ich hanba nefackuje. Nikdy by som sa nepodieľal na príprave akcie, kde musí jej účastník prísť pod hrozbou trestu za neúčasť.

Naozaj 100 x radšej tento stav, keď  aj pár hodín pred začiatkom akcie nám zrušia sľúbené  priestory. A my sa potom musíme stretnúť, tak nejako provizórne, pri petičnej akcii na námestí.

Pre mňa je dôležité, že viem, že sa nikomu nevnucujem. Pretože všetci, čo sme sa presunuli na  námestie, všetci sme tam boli dobrovoľne. Všetkých nás, čo sme tam boli, zaujíma budúcnosť Slovenska a my sme sa tam stretli napriek tomu, že to „elitám“ vadí.

Ladislav Nagy