Archív kategorií: 2017

19. august – protestná jazda za slušných ľudí.

Cieľom protestnej jazdy bolo poukázať na príkoria, ktoré sa veľmi často dejú ľuďom, ktorí sú nútení žiť v  blízkosti našich asociálnych spoluobčanov.

Akcia si získala priazeň  mnohých občanov a viacerí z nich sa k nej spontánne pridali.

Ešte väčší ohlas mala protestná jazda, ktorá  sa uskutočnila v rovnakom čase na strednom Slovensku.

text: Ladislav Nagy, foto: FB

Púť v Dechticach v atmosfére stáročí našej viery

Je to naozaj zážitok.

Stovky úprimne veriacich  sa vydávajú na posvätné miesta aby si tam v úprimnosti a pokore  uctili a velebili Ježíša Krista, Pannu Máriu, archanjelov…

Čo robí túto púť takou čarovnou? Asi najviac chýbajúce oficiality, bez ktorých sa  nezaobíde napríklad púť v Šaštíne, kde to ani inak nejde.

Boričky. Energiu tohto miesta vnímavý človek iste pocíti…

Púť na Boričky má v sebe energiu čistého spontánneho obradu ako keby z čias, keď prví kresťania putovali ku svojich skromným chrámom.

Púť prechádza suchom trpiacim lesom, ktorý práve v ten deň konečne dostal aspoň malý dážď.
Púť práve dorazila na Boričky.
Väčšie množstvo pútnikov prišlo z veľmi vzdialených častí sveta.
5tica vizionárov prišla na dnešnú púť viesť modlitby a odovzdať veriacim požehnanie od Panny Márie

Účastníci púte  veria, že kontakt vizionárov s Pannou Máriou je skutočný.  Mnohí ľudia v Dechticiach a v okolí sú však skeptickí a púte nepodporujú ani  miestne cirkevné štruktúry.

Napriek tomu sa na púti zjavili traja kňazi, jeden zo Slovenska, druhý z Poľska, tretí z Maďarska. A tak pútnici počuli modlitby aj poľštine a maďarčine, Dechtice sa stávajú pútnickým miestom presahujúcim hranice Slovenska.

Kňazi
Členovia Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko pri kostole Dechticach. Omša, na ktorej boli  prítomní, časovo predchádzala púti, ale organizačne nie je jej súčasťou.

Na púť pôjdem rád opäť. Pre tú atmosféru tam a tiež aj preto aby som vyjadril svoj postoj k súčasnému dianiu na Slovensku.

Čoraz viac udalostí dnešných dní ukazuje, že naše tzv. elity sa rozhodli pre iného boha, pre boha so svätyňami až príliš vzdialenými našim zeleným lesom.

To by až tak nevadilo, nech si každý verí, ktorému bohovi chce. Lenže tu je až príliš vidieť snaha potlačiť našu vieru nielen za pomoci zapredaných médií ale aj priamym zneužitím represívnych zložiek štátu.

Vysoko rúbu páni, naša viera pretrvala stáročia a takých už bolo v histórii, čo chceli ju silou meniť. A skončili všetci rovnako, po strate moci zavrhnutí dobou aktuálnou  i dejinami…

Najbližšia púť, tentokrát nie na Boričky  ale na Svätodušnicu, bude 15. augusta.

Svätodušnica ožije 15. augusta

Viac info je na stránke Dechtice – Kráľovná pomoci.

Fotoalbum (1200×900)

 

Obhajoba Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko je obhajobou demokratických hodnôt a občianskych práv.

Systém stráca dôveru občanov. Občania čoraz viac vnímajú, že jeho predstavitelia pôsobia ako nesvojprávne bábky ovládané mimovládkami a Bruselom.

Tak sa tzv. „elity“ rozhodli  cez represívne zložky štátu zakázať našu  politickú stranu a tak odstrániť jedinú skutočnú opozíciu.

Je to jasná snaha zmariť rozhodnutie našich voličov z roku 2016 a predovšetkým znemožniť státisícom slovenských občanov voliť podľa svojho svedomia v najbližších voľbách .

Tzv. „elity“ chcú dosiahnuť stav, kedy sa o hlas občana budú môcť uchádzať len strany nimi preverené a presadzujúce ich „hodnoty“.

Migranti v Stredozemnom mori. Foto: Irish Defence Forces

Podľa mojich informácií má zákaz našej strany byť zároveň aj výstrahou pre niektoré iné politické strany a ich  predstaviteľov.
Ak by svoj odpor k migračným kvótam mysleli vážne, tak majú ich predstavitelia očakávať podobný postup voči nim.

Lenže,  ak má týmto vzniknúť výstraha pre iných súčasných či budúcich  migráciu nevítajúcich politikov, tak naše „nevítačstvo“ bude musieť byť  jasne  deklarované ako dôvod zákazu strany.
Potom bude už každému mysliacemu občanovi Slovenska jasné o čo tu vlastne ide.

Bc. Stanislav Drobný
predseda krajského klubu Trnava
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko

(úvodné foto: míting v Polomke, zdroj ĽS Naše Slovensko)

Vatra zvrchovanosti je udalosť, kde nemôžeme chýbať.

Vlastenci na celom Slovensku si v sobotu 15. júla  vatrami zvrchovanosti pripomenuli významnú udalosť –  25. výročie  Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.

Táto deklarácia  viedla 1. 1. 1993 k vytvoreniu samostatnej Slovenskej republiky.

V súčasnosti sa naše tzv. „elity“ snažia z osobných prospechárskych dôvodov rozpustiť slovenskú štátnosť v „jadre“ Európskej únie.

Občania Slovenska, nedovoľme im to !

Ladislav Nagy