Sčítanie ľudí na Slovensku

Zaujal ma úryvok z knihy Edward Snowden: Nebezpečí sčítaní lidu.

A hneď ma napadla situácia, keď v roku 2021 média a úrady hustili do ľudí, ako treba správne a pravdivo vyplňovať papiere o sčítaní. Ako treba pomôcť starým ľudom s vyplňovaním. A keď nepodáš alebo zle vyplníš, tak dostaneš pokutu. A veru nie malú.

Dúfam, že sa pán Snowden nenahnevá, ale použijem z jeho knihy krátky úryvok:

„Môžete si byť istí, že keď vás nejaká „vláda“ do niečoho núti pod hrozbami pokút, tak to
s vami rozhodne nemyslí dobre. Nikdy sa napríklad nestalo, že keď úradníci na základe sčítania ľudí zistili, že máte málo majetku alebo financií, tak vám doplatili rozdiel. Jednoducho sčítanie ľudí neslúži ľudom, ale vládnucim elitám, aby mali prehlaď o „svojom“ majetku. Koniec koncov nič nám nepatrí, pretože i z „vlastného majetku“ platíme ročne dane alebo zdravotné poistenie (kupujeme si právo na život bez exekúcie). Môžeme to teda najskôr nazvať auditom či inventúrou.“

Teraz ostáva otázka ,,A načo to teda vláde bolo alebo je?“. Vieme si ešte sedliackym rozumom spojiť veci, udalosti,  ktoré sa po sčítaní ľudí diali a dejú  a aké zákony si v parlamente schvaľuje odvolaná vláda?

Či už len ako teliatka pozeráme do televízií na správy, tupé programy, seriály? Dokedy slovenský národ bude trpieť takéto zaobchádzanie? Kedy príde ten zlom, keď si slovenský národ povie ,,Tak už dosť…“. Kedy dostane v srdci ten impulz, aby povstal a začal sa aktívne podieľať na chode svojho štátu? Kedy začne niečo robiť pre svoje deti a vnúčatá? Všetci snívame o druhom Švajčiarsku na našom území. Politici to ľuďom tlačili do hláv, ale nepovedali im, že treba pre to aj niečo robiť. Napríklad zaujímať sa  o dianie na Slovensku, chodiť voliť a demonštrovať, keď politici nerobia tak, ako sľúbili. Alebo sa naozaj držíme príslovia ,,Po nás potopa“? Uvedomujeme si, že vďaka našej ľahostajnosti a nezáujmu o veci verejné nám vládnu tí najneschopnejší? Už nás na to upozorňoval aj Platón cca pred 2300 rokmi:
„Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike.“

Skúste prestať sledovať televízie a rozhliadnite sa okolo seba. A nemám pravdu? Každý si odpovedzme sám.

Už naozaj nie je čas prehovárať bojazlivé zvieratka v nás, že je všetko v poriadku, je čas prebudiť v nás vlkov a postupnými krokmi docieliť to, čo povedal Ján Pavol II.: ,,Slovensko má veľkú úlohu pri budovaní Európy tretieho tisícročia.“.

Tak nečakajme a začnime budovať.

Tomáš Drobný

Darovanie lietadiel MIG 29 v majetku SR na Ukrajinu

Darovanie lietadiel MIG 29 v majetku SR na Ukrajinu spôsobilo vlnu rozhorčenia slovenskej verejnosti. A nie je to len tým, že rozhodnutie prijala vláda v demisii.

Vláda sa v tejto kauze odvoláva na článok Ústavy SR Čl. 119, písm. f) o medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky s tým že príslušné kompetencie delegoval na vládu prezident Slovenskej republiky.

Z oficiálneho vyhlásenia Ministerstva obrany  „Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny (pozn. za slovenskú stranu podpísaná ministrom obrany) o darovaní vojenského materiálu zodpovedá záujmom zahraničnej politiky Slovenskej republiky a je vypracovaná v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov.“

(zdroj)

Slovenský právny poriadok má vcelku dosť § vzťahujúcich sa ku správe štátneho majetku. Či  „dočasná“ vláda mohla alebo nemohla podpísať medzinárodnú zmluvu je jedna vec, druhou je či môže len tak „darovať“ majetok tak obrovskej ceny.

Minimálne v dvoch rovinách sú veľmi silné pochybnosti o tom či všetko prebehlo v súlade s platnou legislatívou.

Prvá : Podozrenie na porušenie zákona a  interných predpisov MO ohľadom správy majetku štátu.

MIGy 29 do dnešného dňa figurujú ako výzbroj a letecká technika 81.krídla Sliač (zdroj), táto technika nebola vyradená ako prebytočný majetok. Protilietadlový raketový systém KUB M2 figuruje reálne vo výzbroji 11. brigády VzS Nitra (zdroj).  Technika ktorá nebola  vyradená ako prebytočný majetok v zmysle zákona by sa nemala darovať ani predávať inak vzniká podozrenie na spáchanie trestného činu v zmysle TZ §237 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku.

Pre prípady  darovania štátneho majetku v správe Ministerstva obrany SR platí  metodika ktorú má zverejnenú na vlastnej stránke

Logika hovorí, že keby aj bola technika a výzbroj 81.krídla Sliač , vyradená ako prebytočný majetok, tak by mal byť zrušený aj vojenský útvar ktorý  touto technikou disponoval, nakoľko stratil svoje opodstatnenie. Alebo je normálne , že odzbrojíte vojenskú jednotku a necháte ju ďalej existovať bez techniky a výzbroje?  Ak sa do dnešného dňa tak nestalo, na štandardy NATO trochu neštandardné.

Druhá: Porušenie medzinárodných štandardou pri podpise medzinárodnej dohody.

Medzinárodná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o darovaní vojenského materiálu môže byť neplatná aj z toho dôvodu, že je tu podozrenie ohľadom podvodu. Ten by spočíval v tom, že ukrajinskej strane bol dodaný materiál vyžadujúci súhlas o reexporte, v prípade MIG 29 od Rosvooruženia, Rosoboronexportu alebo výrobcu lietadiel, pričom darujúca strana takýmto súhlasom nedisponuje (oficiálne vyhlásenie  Veľvyslanectva RF v Bratislave   )

Rastislav Schlosár: Darovanie Migov Ukrajine je protiústavné! Každý člen vlády, ktorý za to zahlasuje, spácha úmyselne trestný čin!


foto: Milan Nykodym, Flickr, CC BY-SA 2.0

Ústavní právnici v tom majú jasno. Darovať slovenské Migy Ukrajine by bolo v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. V súčasnosti na to nemá právomoc ani parlament, a už vôbec nie vláda v demisii!

To znamená, že ak členovia vlády SR zahlasujú za túto zradu, ktorá po mnohých stránkach ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky a zaťahuje nás ešte viac do vojny s Ruskom, dopustia sa jednoznačne trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 Trestného zákona! Každý z nich totiž musí poznať tieto ústavno-právne analýzy a ak aj napriek tomu za to zdvihne ruku, úmyselne prekročí svoju právomoc a nebude sa tak môcť vyhovárať, že o protiprávnosti tohto skutku nevedel.

V tom prípade, ako člen Ústavnoprávneho výboru NR SR, na všetkých týchto zradcov a zapredancov, ktorí slúžia cudzím protislovenským záujmom, okamžite podávam trestné oznámenie.

NÁŠ TRNAVSKÝ KRAJ – 2022

Obsah:

Bc. Stanislav Drobný Čo nás nezabije, to nás posilní čítať článok…

Ladislav Nagy Zlatý Vrch, Striebornica – sú názvy spomienkou na banskú činnosť? (str. 1) čítať článok…

Ladislav Nagy Zlatý Vrch, Striebornica – sú názvy spomienkou na banskú činnosť? (str. 2) čítať článok…

Ladislav Nagy Sumec západný – nenápadný kráľ našich vôd čítať článok…